» Проект ОНП для обговорення та пропозицій

Проект ОНП для обговорення та пропозицій

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу зацікавлені сторони (здобувачі вищої освіти, випускники, академічна спільнота, роботодавці, стейкхолдери та інші особи) можуть звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукової програми «Агрономія»

 з/п
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника Електронна адреса Телефон
1 Балюк Святослав Антонович, д.с.-г.н., акад. НААН,
проф., директор
nsc.issar@gmail.com +038(057) 704-16-69
2 Мірошниченко Микола Миколайович, д.б.н., с.н.с.,
заступник директора з наукової роботи
 ecosoil@meta.ua +038(057) 704-16-64 
3 Момот Ганна Феліксівна, к.с.-г.н., с.н.с., завідувачка
відділу організації та координації наукових робіт і
підготовки кадрів вищої кваліфікації
 utga-c@ukr.net +038(057) 704-16-69 
4 Воротинцева Людмила Іванівна, д.с.-г.н., с.н.с.,
завідувачка аспірантури
 Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net +038(057) 704-16-69 
5 Трускавецький Роман Степанович, д.с.-г.н., проф.,
член кор.НААН,керівник проектної групи
(гарант ОНП «Агрономія»)
 truskavetsky@ukr.net +038(057) 704-16-69 
6 Фатєєв Анатолій Іванович д.с.-г.н., професор,
керівник групи забезпечення спеціальності
201 Агрономія
 fateev.ohrana@gmail.com +038(057) 704-16-69 

ПРОЕКТ ОНП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 2021