» One-time special councils

One-time special councils

Коваленко Станіслав Станіславович

Назва дисертаційної роботи: «Оцінка стабільності просторового розподілу елементів живлення у чорноземах Лівобережного Лісостепу для точного землеробства»

Спеціальність: 201 Agronomy

Науковий керівник: Мірошниченко Микола Миколайович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» від 27.12.2023  № 77:

Голова ради – Скрильник Євген Володимирович, завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор;

Рецензент – Пліско Ірина Владленівна, завідувачка лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Рецензент – Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Офіційний опонент – Господаренко Григорій Миколайович, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Офіційний опонент – Іваніна Вадим Віталійович,  завідувач відділу агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Дата і час захисту

Онлайн-трансляція буде проводитись на офіційному YouTubeканалі Інституту: https://www.youtube.com/@NSCISSAR

Дисертація

en_USEnglish