» Разові спецради

Разові спецради

Коваленко Станіслав Станіславович

Назва дисертаційної роботи: «Оцінка стабільності просторового розподілу елементів живлення у чорноземах Лівобережного Лісостепу для точного землеробства»

Спеціальність: 201 Агрономія

Науковий керівник: Мірошниченко Микола Миколайович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» від 27.12.2023  № 77:

Голова ради – Скрильник Євген Володимирович, завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор;

Рецензент – Пліско Ірина Владленівна, завідувачка лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Рецензент – Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Офіційний опонент – Господаренко Григорій Миколайович, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Офіційний опонент – Іваніна Вадим Віталійович,  завідувач відділу агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Дата і час захисту  28 березня 2024 року о 12 годині

Онлайн-трансляція буде проводитись на офіційному YouTubeканалі Інституту: https://youtube.com/live/5g66Ya0Az5k?feature=share

Дисертація

Рецензія
Рецензія
Відгук
Відгук

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Електронний підпис відеозапису

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Адреси, на які надсилаються зауваження на дисертацію та звернення інших осіб

Мелимука Роман Ярославович

Назва дисертаційної роботи: «Трансформація властивостей агрогенних осушуваних ґрунтів Західного Полісся України за різного господарського використання»

Спеціальність: 091 Біологія

Науковий керівник– Гаврилюк Володимир Андрійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»  від 09.07.2024  № 52:

Голова ради– Пліско Ірина Владленівна, завідувачка лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Рецензент – Цапко Юрій Леонідович, провідний науковий співробітник лабораторії гідродефіцитних, гідроморфних і кислих ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор біологічних наук, старший науковий співробітник;

Рецензент – Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Офіційний опонент – Смага Іван Степанович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Офіційний опонент – Зінчук Микола Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри агрономії Луцького національного технічного університету

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії   імені О.Н. Соколовського»

Дата і час захисту

Онлайн-трансляція буде проводитись на офіційному YouTubeканалі Інституту: https://www.youtube.com/@NSCISSAR

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Гетьман Яна Василівна

Назва дисертаційної роботи: «Роль мікроміцетів у біоіндикації та підтримці здоров’я чорнозему опідзоленого за умов фунгіцидного навантаження»

Спеціальність: 091 Біологія

Науковий керівник – Найдьонова Оксана Євгенівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»  від 09.07.2024  № 52:

Голова ради– Цапко Юрій Леонідович, провідний науковий співробітник лабораторії гідродефіцитних, гідроморфних і кислих ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор біологічних наук, старший науковий співробітник;

Рецензент– Мірошниченко Микола Миколайович, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії   імені О.Н. Соколовського», доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН

Офіційний опонент – Копилов Євгеній Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН;

Офіційний опонент – Ткач Євгенія Дмитрівна, доктор біологічних наук, старший дослідник, заступник завідувача відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН;

Офіційний опонент – Прилуцький Олег Владиславович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікології та фітоімунології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Харків, вул. Чайковська, 4, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  імені О.Н. Соколовського»

Дата і час захисту

Онлайн-трансляція буде проводитись на офіційному YouTubeканалі Інституту: https://www.youtube.com/@NSCISSAR

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

ukУкраїнська