» Scientific publications » Наукові основи параметризації ґрунтово-екологічних зв’язків

Наукові основи параметризації ґрунтово-екологічних зв’язків

0.00

Category:

Розглянуто наукові принципи параметризації зв’язків між властивостями ґрунтів та екологією їх формування. Наведено методологічні особливості цих зв’язків на основі використання універсально-інформативних критеріїв, серед яких чільне місце належить відносним показникам. Послідовне застосування їх на кожному таксономічному рівні класифікації ґрунтів відповідно до ієрархічної будови педосфери дає можливість кількісно охарактеризувати її ґрунтово-екологічні особливості. Викладено теоретичні і практичні результати досліджень у сфері ґрунтово-екологічних зв’язків, які визначають якісно новий етап у формалізаії ґрунтознавства. Визначено параметри зв’язків між гідротермічними умовами та інтенсивністю гумосонакопичення, вмістом фізичної глини і валовим хімічним складом ґрунтів, ємністю катіонового обміну, відношенням обмінних катіонів кальцію і магнію та підзольними особливостями зволоження тощо.

Розраховано на науковців, викладачів і аспірантів сільськогосподарських, біологічних, географічних та екологічних спеціальностей навчальних закладів вищої освіти.

ISSN 978-966-540-565-8

Наукові основи параметризації ґрунтово-екологічних зв’язків / В. Б. Соловей, С. В. Канівець, В. В. Лебедь, Ю. В. Залавський, А. Л. Бородін, А. В. Кіч, М. М. Скляревська; за наук. ред. канд. с.-г. наук В. Б. Солов’я. Київ: Аграна наука, 2022. 60 с.

Автор

, , , ,

Тема

en_USEnglish