» Scientific publications » Рекомендації з раціонального використання земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи

Рекомендації з раціонального використання земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи

25.62

SKU: 33199 Category:

Рекомендації складено з використанням результатів досліджень 2010-2012 рр. за договором №Т-507 з Державним агентством водних ресурсів України щодо ґрунтово-меліоративного і агрохімічного стану земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи. Також використано дані з фондових матеріалів Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції Держводагенства України, Херсонського державного обласного проєктно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», Херсонського державного аграрного університету та Інституту рису НААН. У рекомендаціях наведено характеристику еколого-агромеліоративного стану (ЕАМС) земель за такими основними показниками: якість зрошувальної і дренажної води; глибина і мінералізація підґрунтових вод; ступені засолення і солонцюватості ґрунтів; забруднення вод, ґрунтів і сільськогосподарської продукції важкими металами; вмістом у ґрунтах гумусу і рухомих форм азоту, фосфору і калію. Представлено електронні картограми показників ЕАМС земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи. Для поліпшення ЕАМС земель розроблено диференційовані комплексні організаційні, інженерно-меліоративні, агромеліоративні й агротехнічні заходи.

ISBN 978-617-619-110-0

Рекомендації з раціонального використання земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи. С. А. Балюк, В. Я. Ладних, О. А. Недоцюк, М. О. Солоха, Ю.О. Афанасьєв. Харків: Міськдрук, 2013. 72 с.

Автор

, , , ,

Тема

en_USEnglish