» Scientific publications » Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід

Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід

0.00

Out of stock

SKU: 33796 Category:

Монографія є підсумком трьох десятирічь досліджень хіміко-термодинамічних характеристик, вимірюваних методом прямої потенціометрії у ґрунтах України в натурному стані. Широко вживані у ґрунтознавстві потенціали живлення рослин застосовані в роботі для кількісної оцінки рухомості у ґрунті елементів живлення (азоту, калію, кальцію тощо), а отже, доступності їх рослинам. В основу покладено поняття термодинамічної вигідності процесу переходу речовин у рухому форму, визначуваної шляхом порівняння потенціалу з константою рівноваги; використано також регресійний аналіз. Потенціали розглянуто як рушійні сили перебігу окремих оборотних процесів у визначеному напрямі. Особливу увагу приділено термодинамічній вигідності емісії азотовмісних газів з ґрунту та чинникам ґрунтової кислотності. Складено шкали оптимальних і критичних рівнів потенціалів ґрунтових процесів. Зокрема шкалу порогових значень ре+pH (потенціалу електронно-протонної рівноваги) для термодинамічної вигідності емісії окремих азотовмісних газів (закису азоту, оксидів азоту, аміаку) в атмосферу; шкала дає змогу оцінити умови для емісії через експресне потенціометричне вимірювання безпосередньо в ґрунті in situ. Містить детальне теоретичне обґрунтування разом із детальним викладенням методики вимірювання і розрахунку досліджуваних показників.
Розрахована на дослідницькі та навчальні установи.

ISBN 978-966-540-401-9

Чешко Н.Ф. Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід: монографія. Київ: Аграрна наука, 2015. 144 с.

Автор

Тема

en_USEnglish