» Scientific publications » Енергозабезпечуючий напрям використання осушуваних ґрунтів

Енергозабезпечуючий напрям використання осушуваних ґрунтів

12.00

Out of stock

SKU: 34788 Category:

Науково-методичне видання розроблено у відповідності до програми наукових досліджень НААН «Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель» за завданням 05.03.03.02 Ф «Розробити наукові засади управління ґрунтовими режимами на осушуваних землях». Основу науково-методичного видання становить енергозабезпечуючий напрям використання осушуваних ґрунтів, який враховує природну специфіку кожного окремого торфового масиву та базується на екологічній, економічній та соціальній доцільності вирощування енергетичних культур. Висвітлено принципи та шляхи реструктуризації напрямків використання осушуваних ґрунтів з пріоритетом енергозабезпечуючого напряму, наведено найбільш придатні енергетичні культури для вирощування на осушуваних ґрунтах. Розробка слугуватиме джерелом нових знань, опанування якими дозволить більш якісно і ефективно використовувати осушені землі, що набуває особливого значення в теперішніх умовах з погляду на забезпечення енергетичної незалежності держави.

Енергозабезпечуючий напрям використання осушуваних ґрунтів: науково-методичне видання. Ю. Цапко, В. Зубковська, Я. Водяк. Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. 35 с.

Автор

,

Тема

en_USEnglish