НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Завідувач бібліотеки –кандидат с.-г. наук

Парасочка Інна Федорівна

Е-mail: nscsoilbooks@gmail.com

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Моб.тел.: +38(067) 59-60-554; +38 (050) 04-58-993

Електронний каталог наукових видань

Перейти 

Наукова бібліотека Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» заснована в 1956 році, і є єдиною в Україні бібліотекою в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони грунтів.

У фондах бібліотеки нараховується біля 70 тисяч примірників видань спеціальної наукової, науково-технічної, довідкової літератури з усіх аспектів ґрунтознавства і агрохімії, а також суміжних наук: геології, гідрології, геоморфології, мікробіології, фізіології рослин тощо. Основою бібліотечного фонду є фундаментальні праці засновників ґрунтознавства, агрохімії та охорони грунтів.: В.В. Докучаєва, Д.М. Прянишникова, О.Н. Соколовського та інших видатних вчених.

Бібліотека містить не тільки видання, які надруковано в період існування інституту, але й має унікальний фонд раритетних видань, що видано за багато років тому. Серед них, наприклад: видання журналу «Почвоведение», починаючи з 1901 року (з дня його заснування). Цьому сприяло те, що свого часу фонд бібліотеки поповнився з приватних бібліотек академіка О.Н. Соколовського, професорів М.К. Крупського і О.М. Можейка, кандидатів наук В.Д. Кисіля, Г.С. Гриня, О.О. Кірєєва.

Виняткову цінність має періодика, яка представлена у читальному залі бібліотеки і налічує 26200 наукових журналів з різноманітної тематики. Бібліотека має вагомий фонд енциклопедичних видань. Найбільш цінними є: Радянська Енциклопедія історії України, Сільськогосподарська енциклопедія та Енциклопедичні словники.

Фонд бібліотеки відображений в 3-х каталогах: алфавітному, систематичному, топографічному. Предметні та алфавітні каталоги повністю розкривають її фонди.

Бібліотека має 17 різних картотек: алфавітну та предметну картотеки статей з вітчизняної та російської періодики (мова українська та російська, 1903-2008 рр.), картотека наукових праць споріднених установ (1930-2008 рр.), картотека звітів (1956-2007рр.), дисертацій (1990-2008 рр.), картотека стандартів (1986-2008 рр.), алфавітна та предметна картотеки статей зарубіжної періодики (1926-1990 рр., мова німецька, англійська, польська, чеська, словацька, болгарська).

Довідковий апарат складає понад 275000 карток. Кожного року додається понад 4000 карток.

З 2013 року фонд бібліотеки заноситься до електронного каталогу (ЕК), формуються власні бази даних: БД книг, журнальних статей, наукових праць співробітників ННЦ ІГА, авторефератів і дисертацій, звітів та ін.

Бібліотекою здійснюється книгообмін з іншими бібліотеками, розповсюджується наукова література, що видається Іінститутом.

Фонд формується відповідно до пріоритетних напрямків діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського».