» Викладачі навчальних дисциплін освітньо-наукових програм «Агрономія», «Біологія»

Викладачі навчальних дисциплін освітньо-наукових програм «Агрономія», «Біологія»

Кількість викладачів – 23, із них докторів наук – 10, кандидатів наук – 13

Гарант освітньо-наукової програми «Агрономія», керівник групи забезпечення спеціальності 201 Агрономія – СКРИЛЬНИК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Гарант освітньо-наукової програми «Біологія», керівник групи забезпечення спеціальності 091 Біологія – МІРОШНИЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

 

В.о. директора
Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Балюк Святослав Антонович

+38(057)704-16-92
Заступник директора з наукової роботи
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НААН

Мірошниченко Микола Миколайович

+38(097)398-67-12
Завідувач лабораторії
Доктор сiльськогосподарських наук, професор
Координатор міжнародного співробітництва

Скрильник Євген Володимирович

+38(067)755-51-82
Головний науковий співробітник
Доктор сiльськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Трускавецький Роман Степанович

+38(099)252-72-71
Головний науковий співробітник
Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Лісовий Микола Вікторович

+38(097)017-61-67
Провідний науковий співробітник
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Цапко Юрій Леонідович

+38(099)914-08-81
Завідувачка лабораторії
Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Пліско Ірина Владленівна

+38(097)933-55-60
Провідний науковий співробітник
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Воротинцева Людмила Іванівна

+38(050) 278-33-62, +38(057) 704-16-69,
Провідний науковий співробітник
Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Биндич Тетяна Юріївна

+38(066)305-32-95
Головний науковий співробітник
Доктор економічних наук, старший дослідник, член-кореспондент
Академії економічних наук України

Кучер Анатолій Васильович

+38(057)704-12-56
Учений секретар
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Шимель Валентина Володимирівна

+38(097)027-62-87
Завідувач відділу
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Соловей Вадим Борисович

+38(066)780-84-34
Завідувачка лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Захарова Марина Анатоліївна

+38(067)575-91-25
Науковий керівник
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Найдьонова Оксана Євгенівна

+38(097)914-59-46
Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Смірнова Катерина Борисівна

+38(098)094-98-50
Завідувач лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Коляда Валерій Петрович

+38(099)094-82-47
Провідний науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Христенко Анатолій Олександрович

+38(096)776-85-42
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Самохвалова Валентина Леонідівна

+38(057)704-16-69
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Гладкіх Євгенія Юріївна

+38(068)301-74-03
Cтарший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Кутова Анжела Миколаївна

+38(057)704-16-69
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
Координатор міжнародного співробітництва

Лебедь Віталій Володимирович

+38(099)457-25-30
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
Координатор міжнародного співробітництва

Залавський Юрій Володимирович

+38(057)704-16-69
Науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Ніконенко Вячеслав Миколайович

+38(097)145-35-71
ukУкраїнська