» Викладачі навчальних дисциплін ОНП “Агрономія”

Викладачі навчальних дисциплін ОНП “Агрономія”

Кількість викладачів – 21, із них докторів наук – 10, кандидатів наук – 11

Керівник групи забезпечення із спеціальності 201 Агрономія – СКРИЛЬНИК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Гарант освітньо-наукової програми  201 Агрономія – ШИМЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ «АГРОНОМІЯ», СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 201 АГРОНОМІЯ