» Відділ охорони ґрунтів

Відділ охорони ґрунтів

Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Смірнова Катерина Борисівна

+38(098)094-98-50

Провідні науковці

Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Семенов Дмитро Олександрович

+38(057)704-16-69
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Самохвалова Валентина Леонідівна

+38(057)704-16-69

Основні напрями наукової діяльності

 • Вирішення проблем забруднення ґрунтів викидами промислових підприємств (важкими металами і нафтопродуктами) та мікроелементного живлення c.-г. культур.
 • Вивчення техногенного впливу на ґрунтовий покрив та розробка заходів із детоксикації техногенно забруднених ґрунтів.
 • Оцінювання якості ґрунтів за вмістом мікроелементів та важких металів з урахуванням їх споживання основними с.-г. культурами.
 • Визначення закономірностей просторового розподілу мікроелементів та важких металів у ґрунтах України та їх взаємозв’язку із основними властивостями ґрунтів.
 • Еволюція мікроелементного стану ґрунтів залежно від напрямів їх використання.
 • Визначення придатності території України для ведення органічного землеробства.
 • Розробка заходів із подолання дисбалансу в мінеральному живленні культур, ефективність мікродобрив та баланс мікроелементів у сівозміні.

Найвагоміші результати досліджень

 • Нормативи оптимального природного вмісту мікроелементів у ґрунтах України.
 • Система оцінювання якості ґрунтів за вмістом рухомих форм мікроелементів.
 • Оцінка придатності ґрунтів України до органічного землеробства за вмістом мікроелементів і важких металів.
 • Геоінформаційна система «Мікроелементи в ґрунтах України».
 • Заходи щодо раціонального використання мікродобрив під зернові культури за різних рівнів удобрення з візуалізацією у картосхемах регіональних природних особливостей вмісту мікроелементів у ґрунтах.
 • Рекомендації щодо впровадження у виробництво системи оптимізації мікроелементного живлення сільськогосподарських культур загальнодержавного й регіонального рівнів (Харківська, Сумська, Волинська та Херсонська області).
 • Наукові основи екологічної реабілітації ґрунтів, забруднених важкими металами

Переваги наших дослідницьких технологій

 • Інформативність і об’єктивність даних.
 • Швидкість і точність виконання польових і лабораторних робіт.
 • Наукове обґрунтування результатів.
 • Надання попередніх консультацій.
 • Аналізування зразків ґрунту у надсучасній лабораторії, створеній в рамках партнерства з компанією Soil Cares Research (Нідерланди).
 • Збільшення кількості і якості врожаю культур та чистого доходу с.-г. виробника.
 • Багаторічний досвід, професіоналізм і висока кваліфікація фахівців відділу.
 
ukУкраїнська