» Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”

Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”

Перейти на веб-сайт Збірника

DOI: https://doi.org/10.31073/acss
ISSN 0587-2596   e-ISSN 2616-6852

Заснований 1966 р.
Засновник: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА).  Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 20942-10742Пр. Збірник публікує наукові статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну інформацію та обґрунтовані висновки. Мови видання: українська, англійська.  Згідно з наказом МОН України №1643 від 28.12.2019 збірник зареєстровано як фаховий у галузях сільськогосподарські та біологічні науки за спеціальностями 201 Агрономія і 091 Біологія і включено до Групи «Б».

Редакційна колегія:

Редактор: С.А. Балюк, д-р с.-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
Заступник редактора: М.М. Мірошниченко, д-р біол. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
Відповідальний секретар: Т.М. Лактіонова, канд. с-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського».

 1. А.Б. Ачасов д.с-г.н.; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 2. А.О. Ачасова к.б.н.; Науково-дослідний інституту меліорації та охорони ґрунтів (Чехія)
 3. А.Д. Балаєв д.с-г.н.; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України
 4. Т.Ю. Биндич д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
 5. В.А. Величко д.с-г.н.; Національна академія аграрних наук України
 6. З.Г. Гамкало д.б.н.; Львівський національний ун-т імені Івана Франка
 7. Г.М. Господаренко д.с-г.н.; Уманський національний ун-т садівництва
 8. Ю.М. Дмитрук д.б.н.; ЗВО “Подільський державний університет”
 9. В.В. Іваніна д.с-г.н.; Інститут енергетичних культур і цукрових буряків НААН
 10. М.В. Лісовий д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
 11. І.Д. Пачев д.с-г.н.; Інститут виноградарства та виноробства (Болгарія)
 12. Є.В. Скрильник д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
 13. О. Є. Найдьонова  к.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
 14. Т. Лях д.с-г.н.; Ін-т педології, агрохімії та захисту ґрунтів “Н. Дімо”(Молдова)
 15. Р.С. Трускавецький д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
 16. Ю.Л. Цапко д.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»
 17. В.Р. Черлінка д.б.н.; Університет Павла Йозефа Шафарика (Словаччина)
 18. С.Г. Чорний д.с.-г.н.; Миколаївський національний аграрний університет

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», протокол № 7 від 05.04.2019 р. і доповнено згідно з рішенням Вченої ради, протокол № 10 від 07.06.2023 р.

Індексування та реферування: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; CrossRef; Open Ukrainian Citation Index (OUCI); Реєстр наукових фахових видань України; УРЖ «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ); CiteFactor, Research Bible; WorldCat;  Index Copernicus; DRJI.

Загальні вимоги до оформлення статей і архів останніх номерів можна знайти на сайті збірника: http://agrochemsoilsci.org

ukУкраїнська