» Наукові дослідження

Наукові дослідження

Програми наукових досліджень, які виконували науковці протягом останніх 10 років.

2011-2015  рр.

Програми наукових досліджень НААН

 • «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів»
 • «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції»
 • «Сталий розвиток меліорації земель та водокористування»
 • «Сільськогосподарська мікробіологія»
 • «Агроекологія»
 • «Трансфер інновацій»
 • «Генетичні ресурси рослин»

Державна програма

 Державний комітет  України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 • «Державна програма розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки (захід 5)»

Галузеві програми

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 • «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка наукових кадрів»
 • «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні  розробки у сфері агропромислового комплексу».

Державне агентство водних ресурсів України

 • «Еколого-меліоративний моніторинг меліорованих земель»
 • «Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку водного господарства».

Регіональна програма Харківської області

 • «Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів»

2016-2020  рр.

Програми наукових досліджень НААН

 • «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління»
 • «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції»
 • «Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель»
 • «Генофонд рослин»
 • «Інноваційний розвиток»

На виконання Розпорядження Президента України  № 105/2018-рп   від 16 липня 2018 р.

 • «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік».

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 105

 • «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Бюджетна програма

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 • «Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку»

Державний фонд фундаментальних досліджень

 • «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень»

Галузеві програми

Міністерство освіти і науки України

 • Накази Міністерства освіти і науки України:
 • «Про визначення основних напрямів використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України на 2017 рік»;
 • «Про фінансування спільних українсько-молдовських науково-дослідних проектів у 2017 році»;
 • «Про визначення основних напрямів використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України на 2018 рік»;
 • «Про фінансування спільних українсько-молдовських науково-дослідних проектів у 2018 році».

Державне агентство водних ресурсів України

 • «Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку водного господарства»

2021-2025  рр.

Програми наукових досліджень НААН

 • «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології»
 • «Агрокосмос»
 • «Інноваційна біоекономіка»

Національний фонд досліджень України

Конкурс «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди»

 • «Оцінювання впливу збройної агресії на стан чорноземів і розроблення заходів для прискореного відновлення родючості ґрунтів у контексті забезпечення продовольчої безпеки»
ukУкраїнська