» Лабораторія органічних добрив і гумусу

Лабораторія органічних добрив і гумусу

Завідувач лабораторії
Доктор сiльськогосподарських наук, професор
Координатор міжнародного співробітництва

Скрильник Євген Володимирович

+38(067)755-51-82

Провідні науковці

Cтарший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник

Кутова Анжела Миколаївна

+38(057)704-16-69
Науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Артем`єва Катерина Сергіївна

+38(050)026-63-01

Основні напрями наукової діяльності

 • Моніторинг агрохімічного і гумусового стану ґрунтів за різних систем удобрення та обробітку ґрунту.
 • Вивчення закономірностей трансформації органічної речовини ґрунтів різного генезису під впливом сучасних агротехнологій.
 • Методи керування трансформацією гумусового стану ґрунтів за агрогенного впливу різної інтенсивності.
 • Агрохімічна характеристика місцевої сировини різного походження і розробка технологій її переробки на органічні та органо-мінеральні добрива з підготовкою нормативно-технічної документації (технічні умови та технологічні регламенти).
 • Виконання вимірювань у сфері контролю стану навколишнього середовища (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, №01-0104/2017). Галузь атестації – якість органічної речовини ґрунту, місцева сировина, органічні та органо-мінеральні добрива, біостимулятори.

Найбільш вагомі результати досліджень

 • Технологія біокомпостування гною ВРХ з фосфоритами за участі фосфатмобілізувальних мікроорганізмів (практичні рекомендації), 2011 р.
 • Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів (рекомендації), 2012 р.
 • Раціональні способи переробки та застосування пташиного посліду у сільськогосподарському виробництві (рекомендації), 2012 р.
 • Пат. на корисну модель 103255 Спосіб переробки осадів стічних вод тривалого зберігання на добриво
 • Пат. на корисну модель 116281 Спосіб визначення ефективної родючості ґрунту
 • Пат. на корисну модель 121447 Спосіб отримання біологічно активного добрива
 • Пат. на корисну модель 125036 Спосіб отримання рідких азотовмісних органо-мінеральних добрив
 • ДСТУ 7880:2015 Добрива органічні. Вимоги щодо застосування в органічному виробництві
 • ДСТУ 7881:2015 Добрива органічні та органо-мінеральні. Номенклатура показників якості
 • ДСТУ 7926:2015 Якість ґрунту. Метод визначення загального вуглецю та азоту в органогенних зразках
 • ДСТУ 7923:2015 Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура показників Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив (рекомендації), 2018
 • Виробництво добрив на основі вторинної сировини та їх залучення в системи удобрення сільськогосподарських культур в умовах органічного виробництва (рекомендації), 2018

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • Договір з Науково-дослідної установи Клімат і стійкий розвиток (Нідерланди) – «Післявоєнне відновлення та стратегія енергетичної незалежності шляхом впровадження біогазу в українське сільське господарство» (2023 р.).
 • Договір з фірмою «БІОВЕРТ» (Іспанія) – «Оцінка біологічної ефективності добрива МАНВЕРТ/MANVERT (марки МАНВЕРТ Біомікс, МАНВЕРТ Мовілі-Са, МАНВЕРТ Нутріфікс ) для державної реєстрації» (2022 р.).
 • Виконання міжнародного проєкту на замовлення ФАО: «Технологія виробництва та застосування органічних та органо-мінеральних ґрунтополіпшувачів для управління ґрунтовим вуглецем» (2019-2020 рр.).
  У рамках проєкту:
 • Оцінка органічних матеріалів різного походження як компонента ґрунтополіпшувачів для високоефективного збільшення органічного вуглецю;
 • Теоретичні основи та технологічні підходи виробництва органічних і органо-мінеральних ґрунтополіпшувачів з підвищеним вмістом органічного вуглецю.
 • Договір з фірмою «Агротерм Кфт.» (Угорщина) – «Оцінка біологічної ефективності добрива Блю Копер Нано / Blue Copper Nano для державної реєстрації» (2019 р.).
 • Договір з Європейський агрофізичний інститут (КНР) – «Розробка технологій для стабілізації та поліпшення родючості ґрунту у провінції Хенань» (2017 р.).
 
ukУкраїнська