» Зарубіжні партнери

Зарубіжні партнери

Глобальне ґрунтове партнерство (ГҐП) – це добровільне партнерство, відкрите для урядів, міжнародних і регіональних організацій, установ й інших зацікавлених сторін, яке було створено на базі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2013 р.
Умови партнерства: ННЦ ІҐА є партнером ГҐП з 18 березня 2014 р. З 05.06.2015 р. ННЦ ІҐА є координатором співробітництва з ГҐП від України. Інститут також є партнером усіх міжнародних ґрунтових мереж, які функціонують під егідою ГГП/ФАО:
· Міжнародна мережа ґрунтово-інформаційних установ (INSII);
· Глобальна мережа ґрунтових лабораторій (GLOSOLAN);
· Міжнародна мережа чорноземних ґрунтів (INBS);
· Міжнародна мережа засолених ґрунтів (INSAS);
· Міжнародна мережа з аналізування добрив (INFA);
· Міжнародна мережа з біорізноманіття ґрунтів (NETSOB);
· Міжнародна мережа забруднених ґрунтів (INSOP).
Глобальне ґрунтове партнерство

Європейське ґрунтове партнерство (ЄҐП) є регіональним осередком ГҐП.
Умови партнерства: партнерські. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, контакти з провідними “ґрунтовими” організаціями Європи, доступ до інформаційних матеріалів ЄҐП, участь у міжнародних проектах ЄҐП.
Європейське ґрунтове партнерство

Міжнародний союз ґрунтознавців (IUSS) є глобальним об’єднанням, метою якого є розвиток усіх гілок ґрунтознавства та підтримка ґрунтознавців всього світу в їх діяльності. Умови партнерства: Повне та індивідуальне членство. Повне членство в IUSS має Громадська організація «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків», яке функціонує на базі ННЦ ІҐА. Індивідуальними членами IUSS є співробітники лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформаційних матеріалів, участь у заходах IUSS, участь у виборах керівних органів IUSS.
Міжнародний союз ґрунтознавців

Європейське товариство з охорони ґрунтів є міждисциплінарним, не політичним об’єднанням з більш ніж 500 членами у 42 країнах серед яких вчені, викладачі, студенти, фермери, політики з інтересами в сільському господарстві, ґрунтознавстві, економіці, лісному господарстві, екології тощо. Умови партнерства: Індивідуальне членство. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформаційних матеріалів (журнал «News of ESSC»).
Європейське товариство з охорони ґрунтів

Міжнародний центр досліджень з обробітку ґрунту (ISTRO) фокусується на впливі і наслідках різних методів обробки ґрунту. Умови партнерства: Індивідуальне членство. Індивідуальними членами IUSS є співробітники лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформаційних матеріалів (журнал «Soil and Tillage Research»  для використання під час планування і проведення наукових робіт.
Міжнародний центр досліджень з обробітку ґрунту

Європейська Технологічна Платформа «FOOD FOR LIFE» Програма, проект: «Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020» Європейської Комісії. Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: входження ННЦ ІҐА у європейський науково-дослідницький простір, участь у розробці спільного плану дій і заходів; здійснення цільових та інтерактивних досліджень та інновацій; укладання договорів щодо науково-технічного співробітництва, обмін інформацією.
Європейська Технологічна Платформа «FOOD FOR LIFE»

Міжнародна комісія по іригації і дренажу – науково-технічна добровільна некомерційна неурядова міжнародна організація). Умови партнерства: Індивідуальне членство. Аспекти членства: оновлення інформації щодо світових напрямів управління водними та земельними ресурсами та підвищення продуктивності зрошуваних земель, охорони вод; участь у конференціях, обмін досвідом; розробка уніфікованих способів і методів контролю та покращення якості зрошувальних вод.
Міжнародна комісія по іригації і дренажу

Європейська мережа «Авалон»з розвитку органічного сільського господарства мережа, яка об’єднує фермерів, державні установи, науково-дослідні інститути і підприємства в області органічного сільського господарства, біорізноманіття, агродовкілля та сталого розвитку сільських районів. Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, одержання інформації з розвитку органічного агровиробництва; участь у конференціях, семінарах; обмін досвідом тощо.
Європейська мережа «Авалон» з розвитку органічного сільського господарства

Європейська Федерація Мікробіологічних Товариств (FEMS). Умови партнерства: Індивідуальне членство. Індивідуальними членами FEMS є співробітники сектор мікробіології ґрунтів. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом та одержання інформації щодо напрямів використання мікробіологічних технологій у сільському господарстві.
Європейська Федерація Мікробіологічних Товариств

Польське товариство ґрунтознавців. Програма, проект: Білатеральна угода між УТГА та Польським товариством ґрунтознавців. Умови партнерства: Партнерські. Аспекти членства: розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом і галузевою інформацією.

Польське товариство ґрунтознавців

TUDelft Energy Transition Lab (ETL) — Делфтський технічний університет у м. Делфті — найстаріший та найбільший технічний університет в Нідерландах, який входить до різноманітних університетських асоціацій, зокрема IDEA League, CESAER, UNITECH та 3TU.
Умови партнерства: спільне виконання і реалізація проєктів, направлених на післявоєнне відновлення енергетичної системи України на основі поширення використання біогазу.
Energy Transition Lab

Bioclear Earth — установа, заснована в 1988 році як відокремлення від Університету Гронінгена (Нідерланди), є інноваційною та консалтинговою компанією в галузі ґрунту, води та клімату. Місія Компанії полягає в тому, щоб зробити світ чистим, безпечним і стійким «створюючи силу природи». Щонайменше 20 % річного обороту Компанії припадає на розробку нових та інноваційних технологій. Команда налічує 35 висококваліфікованих співробітників, серед яких біотехнологи, мікробіологи, ґрунтознавці та технологи. Компанія працює над різноманітними проєктами у сфері рекультивації ґрунту та підземних вод, здоров’я ґрунту, фіторемедіації, біоаугментації, адаптації до клімату та екоінженерії.
Умови партнерства: спільна реалізація проєктів на участь у заходах. Інститут спільно працює над пошуком напрямів інтегрованого управління родючістю ґрунту, спрямованих на відновлення/підтримку родючості ґрунту та функцій екосистеми через належне землекористування.
Bioclear Earth

Ambienta — компанія, заснована в 2007 році, і є одним з найбільших і найдосвідченіших менеджерів активів, яка повністю зосереджена на інвестиціях, керованих ключовими факторами стійкості навколишнього середовища, ресурсоефективності та контролю над забрудненням.
Умови партнерства: спільна розробка бізнес-кейсу формування вуглецевих кредитів.
Ambienta

ETH Zurich — місія Інституту сільськогосподарських наук Швейцарії (IAS) полягає в тому, щоб сприяти створенню та поширенню знань про сільськогосподарські екосистеми та їх складну взаємодію з навколишнім середовищем і людським суспільством. IAS розглядає поточні та нові виклики для забезпечення довгострокової стійкості сільськогосподарського виробництва та харчових систем для задоволення потреб людини.
Умови партнерства: спільні дослідження секвестрації органічного вуглецю ґрунту (SOC) за допомогою моделі агроекосистеми DayCent. Модель DayCent — це модель управління землекористуванням, яка може імітувати біомасу та/або врожайність сільськогосподарських культур, динаміку вмісту вуглецю та азоту в ґрунті, викиди N2O, динаміку поживних речовин і потоки парникових газів у різних рослинних або ґрунтових системах. Модель може імітувати довгострокові реакції екосистеми на зміни клімату, землекористування та методи управління сільським господарством в екосистемах орних угідь, луків, лісів і саван. В Україні ми проводимо дослідження потенціалу DayCent для моделювання секвестрації органічних речовин ґрунту (ОРҐ) за допомогою органічного сільського господарства в чорноземах, які через нижчий рівень розкладання ОРҐ у цих ґрунтах можуть мати інші моделі, ніж більшість європейських ґрунтів. Таким чином, це дослідження має комбінований підхід з використанням даних минулих досліджень і локальних зразків ОРҐ з тематичного дослідження на північному сході України. Також у партнерстві передбачено спільну участь у заходах, спрямованих на зменшення наслідків від зміни клімату на основі сталого землекористування.
ETH Zurich

University of Kassel — державний університет у м. Кассель, заснований у 1971 році, який є одним із найвідоміших університетів Німеччини.
Умови партнерства: спільні дослідження і участь у заходах. Одним із пріоритетних напрямів співпраці є здійснення LandSHIFT-моделювання спільно із технічними спеціалістами університету, стажування співробітників ІГА у Німеччині. LandSHIFT — це модель зміни землекористування для глобальних і регіональних експериментів моделювання. Її основна мета полягає в моделюванні взаємодії соціально-економічних факторів і біофізичного середовища, що визначає землекористування та зміни у землекористуванні, а також в оцінці впливу цих змін на людське суспільство та навколишнє середовище. Дизайн моделі спрямований на надання інструменту, який може відігравати центральну роль у проєктах аналізу сценаріїв. Основна мета полягає в тому, щоб визначити портфель наземних технологій пом’якшення наслідків зміни клімату (LMT) в Україні та проаналізувати відповідний потенціал пом’якшення наслідків з урахуванням інших потенційно суперечливих вимог землекористування.
University of Kassel

Adverio Engineering —  є мережевою компанією, яка була заснована в 2011 році її нинішніми директорами, Рінусом Рінія і Вімом Фрайлінгом, щоб запропонувати своїм клієнтам по всьому світу їх великий досвід у розробці, проєктуванні, будівництві та експлуатації проєктів у галузі відновлюваної енергії та очищення води.
Умови партнерства: проведення спільних досліджень щодо розробки сценаріїв раціонального економіко-логістичного розташування мережі біогазового виробництва на території України. Спільна робота над проєктом післявоєнного відновлення незалежної енергетичної системи України на засадах біогазового виробництва.
Adverio Engineering

ALCES Landscape and Land-Use Ltd — міждисциплінарна Компанія, яка об’єднує команду вчених, консультантів і розробників програмного забезпечення, яка зосереджена на забезпеченні стратегічного розуміння наслідків діяльності людини для нашої планети та суспільства.
Умови партнерства: спільна робота над проєктом з ALCES-моделювання пом’якшення сценаріїв наслідків кліматичних змін та воєнних дій на території України.
ALCES Landscape and Land-Use Ltd

Joint Implementation Network (JIN) Climate and Sustainability — є центром знань, який зосереджується на питаннях політики щодо зміни клімату загалом і концепції торгівлі викидами зокрема. Мережа JIN була заснована в 1995 році і базується в Гронінгені (Нідерланди). З 2001 року JIN регулярно працює над проєктами, що фінансуються ЄС, у сферах зміни клімату, сталого розвитку, енергоефективності та створення і передачі технологій з низьким рівнем викидів у контексті сталого зростання. JIN є постійним радником Програми розвитку ООН, Секретаріату ООН з питань клімату і Програми ООН з навколишнього середовища щодо кліматично стійких шляхів для країн, що розвиваються.
Умови партнерства: спільна реалізація проєктів та участь у заходах, спрямованих на визначення можливих LMT, які можуть представляти інтерес для України для скорочення викидів CO2 і досягнення чистого поглинання вуглецю з атмосфери; визначення національного портфоліо LMT (органічне землеробство, агролісівництво (захисні смуги), менш інтенсивний обробіток ґрунту, біоенергетика) та базового сценарію (з урахуванням розвитку сільськогосподарського сектору, урбанізації, охорони природи тощо); моделювання сценаріїв землекористування до 2032 та 2050 років для відображення майбутніх змін у землекористуванні з різними рівнями реалізації портфоліо LMT; аналіз потенційних обмежень землекористування та впливу зміни землекористування та кліматичних змін на вуглецевий баланс; диференціювання наслідків для політики.
Joint Implementation Network (JIN) Climate and Sustainability

Agroinsider (Португалія) — компанія, діяльність якої спрямована на екологічну стійкість сільського господарства через вуглецевий нейтралітет. Компанія спеціалізується на вуглецевому ринку та розробляє проєкти кількісного визначення вуглецю на фермі з аналізу її діяльності за методологією Agroinsider.
Умови партнерства: спільна реалізація проєктів та участь у заходах, спрямованих на досягнення цілей глобальної кліматичної нейтральності на 2035 і 2050 роки.
Agroinsider

ukУкраїнська