» Про бібліотеку

Про бібліотеку

Старший науковий співробітник
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Кунець Вікторія Вячеславівна

+38(066)099-67-65

Наукова бібліотека Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» заснована в 1956 році, і є єдиною в Україні бібліотекою у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

У фондах бібліотеки нараховується близько 80 тисяч примірників видань спеціальної наукової, науково-технічної, довідкової літератури з усіх аспектів ґрунтознавства й агрохімії, а також суміжних наук: геології, гідрології, геоморфології, мікробіології, фізіології рослин тощо. Основою бібліотечного фонду є фундаментальні праці засновників ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів: В.В. Докучаєва, Д.М. Прянишникова, О.Н. Соколовського та інших видатних вчених. Особливою складовою частиною фонду є колекція наукової літератури з приватних бібліотек академіка О.Н. Соколовського, професорів М.К. Крупського і О.М. Можейка, кандидатів наук В.Д. Кисіля, Г.С. Гриня, О.О. Кірєєва. Бібліотека має унікальний фонд раритетних видань (1300 примірників), серед яких: «Русский чернозем» В.В. Докучаєва (1883р.) та видання журналу «Почвоведение», з дня його заснування (з 1901 року).

Фонд бібліотеки відображений у трьох каталогах: алфавітному, систематичному й топографічному. Система картотек уключає: алфавітну та предметну картотеки статей із вітчизняної та російської періодики (з 1903 р) та зарубіжної періодики (з 1926 р., мова німецька, англійська, польська, чеська, словацька, болгарська); наукових праць споріднених установ (з 1930 р.); раритетних видань (з 1883 р.); звітів (з 1951р.); дисертацій (з 1990 р.); авторефератів (з 1954 р.); стандартів (з 1986 р.), перекладів. Довідковий апарат складає понад 314000 карток. Кожного року додається близько 1200 карток.

На комплектування фонду істотно впливає видавнича діяльність ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» та налагоджений безкоштовний книгообмін з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами аграрного профілю України та країн СНД. Ще одним джерелом поповнення є передплата на періодичні видання. Щороку передплачується близько 17 вітчизняних і зарубіжних наукових видань.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності наукової бібліотеки ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» є перехід на нові технології формування та використання інформаційних ресурсів. До послуг користувачів читальна зала, електронний каталог (програмне забезпечення IRBIS), власні бази даних, Інтернет-ресурси, виставки Online. Кількість зареєстрованих читачів становить – 255. Загальна кількість відвідувань за рік у середньому становить 1500, книговидача – 31000 примірників.

Бібліотека впроваджує різноманітні форми та методи бібліотечного й інформаційно–бібліографічного обслуговування читачів: тематичні книжкові виставки, відкриті перегляди літератури, дні інформації. Бере участь у проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, з’їздів, урочистих учених рад, присвячених пам’ятним датам та ювілеям.

Результати роботи висвітлено в серії бібліографічних видань «Бібліографії провідних вчених Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», започаткований у 2004 році.

Діяльність наукової бібліотеки ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» спрямована на якісний бібліотечний та інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень, пропагування аграрної політики держави, підвищення якості науково-дослідних робіт і впровадження інноваційних наукових розробок Інституту в агровиробництво.

Напрями роботи

  • депозитне накопичення, наукова аналітико-синтетична обробка та передача інформації;
  • формування баз даних в електронному середовищі;
  • ретроспективна конверсія традиційного каталогу;
  • створення власних баз даних бібліотеки;
  • інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи;
  • формування банку даних електронних повнотекстових видань;
  • структурування інформаційного простору шляхом створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків і посібників;
  • інформетричні, бібліометричні та наукометричні дослідження.
ukУкраїнська