» Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ст. 42 Закону України «Про освіту»).

Дотримання академічної доброчесності

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» неухильно дотримується принципів академічної доброчесності у науковій і науково-педагогічній діяльності. Академічна доброчесність забезпечується шляхом:

  • популяризації у рамках тематичних лекцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та інших просвітницьких заходів;
  • впровадження в освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії відповідних тематичних лекцій;
  • перевірки на академічний плагіат та інших видів порушення академічної доброчесності наукових робіт співробітників і здобувачів вищої освіти;
  • розробки і впровадження відповідної внутрішньої нормативно-правової бази.

 

Нормативно-правове забезпечення

Рекомендацій НАЗЯВО для ЗВО щодо розвитку систем забезпечення академічної доброчесності

Види порушення академічної доброчесності 

Відповідальність за порушення академічної доброчесності

Інформаційні матеріали

Освітньо-наукові і просвітницькі заходи із академічної доброчесності

ukУкраїнська