» Завершені наукові розробки

Завершені наукові розробки

 • проєкт Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р. № 70-р. «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель»;
 • Національна програма охорони грунтів;
 • Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 688-р;
 • нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням (Постанова Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням» від 02.09.2020 р. № 766);- Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України;
 • Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду;
 • Концепція сталого управління ґрунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель;
 • кореляція номенклатури ґрунтів України з міжнародною класифікацією ґрунтів (WRB) для гармонізації ґрунтових даних та входження у європейський геоінформаційний простір;
 • науково-методичні основи функціонування Українського ґрунтового інформаційного центру;
 • інтегрована система екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення;
 • методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 • методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;
 •  методика визначення агровиробничих груп земель;
 • Національна цифрова карта органічного вуглецю та його запасів у ґрунтах України як складова Глобальної цифрової карти органічного вуглецю;
 • Національні цифрові карти засолених ґрунтів і чорних (темнозабарвлених) ґрунтів як складові Глобальних карт (GSAS map i GBS map);
 • цифрові карти ґрунтів Харківської та Херсонської областей, з використанням національної та міжнародної класифікації ґрунтів (WRB);
 • комплекс заходів щодо попередження і усунення фізичної деградації на орних землях України та система бездеградаційного землеробства;
 • науково-методичні рекомендації  з діагностики  збалансованості мінерального живлення  сільськогосподарських культур в умовах зміни вологозабезпечення ґрунту;
 • науково-технологічні основи перероблення органічних відходів та природних матеріалів у грунтополіпшувачі;
 • галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного, чорнозему типового важкосуглинкового, дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, темно-каштанового слабосолонцюватого важкосуглинкового ґрунту, чорнозему опідзоленого важкосуглинкового та сірого лісового важкосуглинкового.
 • Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового.

У 2022 році започатковано новий напрям наукових досліджень, що стосується впливу збройної агресії російської федерації на ґрунтовий покрив України та розробки методологічного, методичного, інформаційного, технологічного забезпечення відновлення родючості ґрунтів

За цим напрямом розроблено:

 • методологічні та методичні засади визначення збитків, завданих ґрунтам України внаслідок збройної агресії російської федерації;
 • цифрові карти щодо впливу збройної агресії російської федерації на ґрунтовий покрив держави, Харківської області та Харківського району;
 • методичні підходи до проведення наукового моніторингу ґрунтів на базі стаціонарних польових дослідів для створення національної мережі стаціонарних польових дослідів як об’єкту наукового моніторингу ґрунтів  у воєнний та післявоєнний період відновлення країни.
ukУкраїнська