» Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

2020-2021 навчальний рік

Методологія наукових досліджень та організація підготовки дисертаційних робіт

Сучасні напрями розвитку агрономії, методи та інструментарій в агрономічних дослідженнях

Планування експерименту в агрономії

Генезис, класифікація і діагностика ґрунтів

Родючість ґрунтів та окультурювання

Оцінка якості ґрунтів та моніторинг

Деградація та охорона ґрунтів

Теоретичні та прикладні проблеми живлення рослин

Системи удобрення рослин та методи їх оптимізації

Прогнозування забезпеченості ґрунтів та рослин елементами живлення

Агрохімічне забезпечення родючості ґрунтів та продуктивності сільськогосподарських культур

ukУкраїнська