» Технічний комітет стандартизації ТК 142 «Якість ґрунту»

Технічний комітет стандартизації ТК 142 «Якість ґрунту»

 

Основні функції ТК 142 «Якість ґрунту»:

 • Розроблення, експертиза та погодження нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ) у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • Розгляд та внесення пропозицій щодо змін до чинних нормативних документів, їх перегляду чи скасування;
 • Формування позицій України щодо розроблюваних нормативних документів міжнародних та регіональних організацій у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • Розроблення частини програми робіт із стандартизації у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Сфера діяльності ТК 142 «Якість ґрунту»:

До сфери діяльності ТК 142 відносяться напрямки, визначені кодами (за ДК 004-2008), а саме:

 • 01.020 Термінологія (засади та координація) у частині термінології  в  галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів
 • 01.040 Словники термінів в частині термінів та визначень понять в  галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів
 • 07.100.99 Інші стандарти стосовно мікробіології в частині мікробіології ґрунту
 • 13.080 Якість ґрунту. Ґрунтознавство
 • 13.080.01 Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі
  * Охоплює також забрудненість, ерозію, виродженість тощо
 • 13.080.05 Досліджування ґрунтів узагалі
  * Охоплює також відбирання проб
 • 13.080.10 Хімічні характеристики ґрунтів
 • 13.080.20 Фізичні властивості ґрунтів
 • 13.080.30 Біологічні властивості ґрунтів
 • 13.080.40 Гідрологічні властивості ґрунтів
 • 13.080.99 Інші стандарти стосовно якості ґрунту
  * Охоплює також сільськогосподарські аспекти стосовно ґрунтів і повторне використання ґрунтів
 • 17.020 Метрологія та вимірювання взагалі.

Підкомітети (ПК) та робочі групи (РГ) ТК 142 «Якість ґрунту»

ПК1 «Методи досліджень та аналізу стану ґрунтів»
Голова ПК1 Мірошниченко Микола Миколайович, заступник директора з наукової роботи ННЦ “ІҐА імені О. Н. Соколовського”, доктор біол. наук
РГ1 «Мікробіологічні методи аналізу якості ґрунтів»
Голова РГ1 Найдьонова Оксана Євгенівна, в.о. завідуючки сектору мікробіології ґрунтів, канд. біол. наук, старший науковий співробітник
РГ2 «Розроблення стандартних зразків»
Голова РГ2 Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
ПК2 «Моніторинг і оцінка ґрунту та ділянки»
Голова ПК2 Соловей Вадим Борисович, завідувач відділу ґрунтових ресурсів, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
ПК3 «Критерії, термінологія та позначення»
Голова ПК3 Трускавецький Роман Степанович, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН

Споріднені ТК, з якими співпрацює ТК 142 «Якість ґрунту»:

 • ТК 19 «Науково-технічна термінологія»;
 • ТК 71 «Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал»;
 • ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • ТК 111 «Добрива та пестициди»;
 • ТК 145 «Меліорація і водне господарство»;
 • ТК 159 «Землеробство».
 • ISO/TC 190 «Soil quality» («Якість ґрунту») – активний член (Р – член) у діяльності міжнародного комітету;
 • CEN/TC 223 «Soil improvers and growing media» («Меліоранти ґрунту та поживне середовище») – спостерігач (0 – член) у діяльності регіональної організації із стандартизації.

Колективні члени ТК 142 «Ґрунтознавство»:

 • Національний університет біоресурсів та природокористування України
 • Харківський Національний Аграрний Університет ім. В.В.Докучаєва
 • Сумський Національний Аграрний Університет
 • ДП «Харківстандартметрологія»
 • Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
 • Криворізький ботанічний сад
 • Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ҐРУНТОЗНАВСТВА, АГРОХІМІЇ ТА ОХОРОНИ ҐРУНТІВ

 

61024, Харків – 24, вул. Чайковська, 4.
+38(057) 704-16-69 +38(057) 704-13-39
Е-mail: M_Lazebna@ukr.net
Лазебна Марина Євгеніївна, провідний науковий співробітник лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

 

 

ukУкраїнська