» Новини » Інвестиційна пропозиція аграріям «Оптимізація використання земельних (ґрунтових) ресурсів агровиробників»

Інвестиційна пропозиція аграріям «Оптимізація використання земельних (ґрунтових) ресурсів агровиробників»

Шановні аграрії, інформуємо вас про підготовлену інвестиційну пропозицію проєкту «Оптимізація використання земельних (ґрунтових) ресурсів агровиробників», яку презентовано, обговорено та затверджено на Вченій раді ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 25 березня 2024 року (протокол №4 від 25.03.2024). У рамках проєкту провідними виконавцями є співробітники Відділу інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень.

Результатом кропіткої роботи стала побудова інтелектуального продукту у формі програми з оптимізації розміщення сільськогосподарських культур у часі та просторі. Вона містить кращі досягнення в кібернетичній науці, в галузі економіки та менеджменту, а також у землеробстві й ґрунтознавстві. Передбачає надання можливості здійснювати оптимальне розміщення сільськогосподарських культур та упорядкування угідь за рахунок дотримання науково обґрунтованих принципів щодо раціональної організації землекористування й сталого управління ґрунтовими ресурсами. В основу пілотної розробки покладено чіткі алгоритми з економіко-математичного програмування.

Інвестиційна пропозиція (проєкт) пройшла успішне рецензування в наукових установах країни, що говорить про її сучасний характер у рамках нового порядку денного у сфері аграрного менеджменту. А її презентація одержала схвальний відгук як актуальний і високоцінний науково-практичний доробок, який буде комерційно вигідним для упровадження (інвестування) в господарську діяльність для будь-якого за організаційно-правовою формою аграрного підприємства, яке ставить за ціль забезпечення високоефективного використання виробничих ресурсів, зокрема ґрунтових (земельних), та отримання стабільно високих прибутків.

Автори розробки: к.е.н., доцент, чл.-кор. АЕНУ с.н.с. Улько Є.М. та д.е.н., с.д., чл.-кор. АЕНУ, г.н.с. Кучер А.В.

Керівник розробки – заст. директора з економічних питань та інноваційної діяльності, к.е.н., доцент Анісімова О.В.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися:

https://issar.com.ua/investiczijno-innovaczijni-proєkti/

Запрошуємо до співпраці!

ukУкраїнська