» Новини » Конференція молодих учених «Наукові досягнення у дослідженнях молоді з вирішення актуальних запитів ґрунтознавства та агрохімії»

Конференція молодих учених «Наукові досягнення у дослідженнях молоді з вирішення актуальних запитів ґрунтознавства та агрохімії»

30 травня 2024 року в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» в он-лайн форматі відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Наукові досягнення у дослідженнях молоді з вирішення актуальних запитів ґрунтознавства та агрохімії», присвячена 85-річчю від дня народження академіка НААН, професора В. В. Медведєва.

Метою конференції було оприлюднення результатів наукової роботи молодих учених у сучасних напрямах науки про ґрунт, обговорення перспектив розвитку аграрної сфери, проведення дискусій, обмін науковими досягненнями, поглядами, ідеями, підходами до їх апробації.

Тематичні напрями роботи конференції було поділено на два блоки – (1) Сучасні ґрунтові й агрохімічні дослідження (теорія та практика) і (2) Мілітарний вплив на ґрунтові ресурси України; у кожному з них виділено окремі тематичні напрями.

На початку заходу з привітальним словом виступив в.о. директора ННЦ ІГА Святослав Балюк, наголосивши на  важливості вшанування пам’яті академіка НААН, професора Віталія Володимировича Медведєва, його внеску у розвиток наукової школи ННЦ ІГА. Катерина Романчук зробила доповідь про життєвий та науковий шлях
В. В. Медведєва.

У роботі конференції взяли участь представники науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів:  ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського»; Білоцерківський національний аграрний університет; Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН; Житомирський державний університет ім. І. Франка; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Національний університет біоресурсів і природокористування України та інші установи. Також були представлені міжнародні установи — Czech University of Life Sciences Prague (Чехія) та Natural Resources Institute (Фінляндія). Всього в роботі конференції взяли участь 60 науковців.

Відповідно до програми конференції заслухано 14 доповідей молодих учених і після кожної учасники мали змогу задавати питання та брати участь в обговоренні.

Тези доповідей учасників буде опубліковано в електронному збірнику і розміщено на веб-сайті Інституту, окремі доповіді — в міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Агрохімія і ґрунтознавство». Доповідачі й автори тез отримають сертифікати стандартного зразка про участь у міжнародній науковій конференції.

Статистика  конференції

Відеозапис конференції

ukУкраїнська