» Лабораторія геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва

Лабораторія геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва

Завідувачка лабораторії
Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Пліско Ірина Владленівна

+38(097)933-55-60

Провідні науковці

Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Бігун Оксана Миколаївна

+38(097)496-28-63
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Крилач Світлана Іванівна

+38(066)134-64-36
Старший науковий співробітник
кандидат сільсьгосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Романчук Катерина Юріївна

+38(098)851-56-49

Основні напрями наукової діяльності

 • Географічні інформаційні технології як засіб виявлення закономірностей зміни властивостей ґрунтів України у часі та просторі; моніторинг ґрунтів.
 • Просторова оцінка фізичних параметрів ґрунту як критерію стану екосистеми в природних та антропогенно перетворених умовах.
 • Зв’язок між агротехнологічними заходами і знаряддями для обробітку ґрунту в землеробстві та фізичними характеристиками ґрунту.
 • Методологія агрофізичного обстеження земельних ділянок для обґрунтування точного землеробства.
 • Бонітування і грошова оцінка ґрунтів за параметрами ґрунту, клімату і технологічними характеристиками земельної ділянки.
 • Визначення інвестиційної привабливості орних земель України.
 • Гармонізація БД «Властивості ґрунтів України» з конструктивними особливостями глобальних ґрунтово-інформаційних систем;
 • Удосконалення критеріїв і параметрів для оцінювання фізичної деградації орних ґрунтів.
 • Методологічні та практичні підходи до просторово-диференційованої системи регулювання якості ґрунтів

Найбільш вагомі результати досліджень

 • Удосконалена методика бонітування та грошової оцінки орних ґрунтів України.
 • База даних «Властивості ґрунтів України».
 • Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду.
 • Ґрунтово-технологічне районування земель сільськогосподарського призначення.
 • Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів.
 • Спосіб визначення особливо цінних ґрунтів.
 • Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості орних ґрунтів.
 • Спосіб комплексного оцінювання фізичної якості ґрунтів.
 • Методика визначення неоднорідності властивостей ґрунтів на земельній ділянці для обґрунтування точного обробітку ґрунту.
 • Методика побудови електронних картосхем властивостей ґрунтів з використанням БД та ГІС
 • Спосіб агроекологічної оцінки земель України з метою раціонального розміщення сільськогосподарських культур.

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • Виконання міжнародного проєкту на замовлення ФАО: “Узгодження національної системи ґрунтової класифікації зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів (WRB 2014)” (2020-2022), а також продовження проєкту на 2023 р. У рамках проєктів створено: базу даних ґрунтових профілів для Національної системи моніторингу нейтрального рівня деградації земель; цифрові ґрунтові карти масштабу 1:200000 для Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.
 • Участь у проведенні тренінг-семінару ФАО із картографування поживних речовин ґрунту і пов’язаних із ними ґрунтових властивостей, організований Глобальним ґрунтовим партнерством (GSP) FAO (8-12 квітня 2023 р.).
 • Створення цифрової мережевої карти чорноземних ґрунтів України, як складової частини Глобальної карти ФАО GBSmap – Global Black Soil Distribution Map (2022);
 • Створення бази даних ґрунтових профілів для української частини басейну Дунаю за методологією e-SOTER (проєкт ЄС, 2019-2021).
 • Створення цифрової мережевої карти запасів органічного вуглецю в ґрунтах України, як складової частини Глобальної карти ФАО GSOCMap (2017).
 • Створення Європейської бази даних гідропедологічних властивостей (European Hydropedological Data Inventory (EU-HYDI)) y межах співпраці із Об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (2013).
 • Виконання міжнародного проєкту Sustainable waste water recycling technologies for irrigated land in NIS and Southern European States (WATER REUSE) у рамках європейської програми FP6-INCO (2005-2010).
 • Виконання міжнародного проєкту Modeling Studies of Preferential Flow in Irrigated Soils у рамках європейської програми INTAS (2001-2004).

Оксана БІГУН – експерт з ґрунтових баз даних.

 

ukУкраїнська