» Лабораторія польових досліджень з добривами та управління якістю продукції

Лабораторія польових досліджень з добривами та управління якістю продукції

Завідувачка лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна

+38(095)125–72–91

Провідні науковці

Головний науковий співробітник
Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Лісовий Микола Вікторович

+38(097)017-61-67
Науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Ніконенко Вячеслав Миколайович

+38(097)145-35-71

Польова експериментальна база лабораторії налічує три унікальні довготривалі польові досліди, низку короткотривалих і виробничих польових дослідів, в тому числі й з випробувань біологічної ефективності нових видів добрив, на території Граківського дослідного поля ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського».

Основні напрями наукової діяльності

 • Розробка методичних підходів та підготовка до трансферу інноваційних технологій у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
 • Нормативи якості продукції рослинництва залежно від рівня родючості ґрунту та удобрення сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах України.
 • Інформаційні бази даних польових дослідів та вдосконалення методів статистичної обробки експериментальної інформації.
 • Визначення закономірностей впливу систем удобрення різної інтенсивності на показники родючості чорноземів, продуктивність сільськогосподарських культур та якість продукції рослинництва у коротко- та довгостроковій перспективі.
 • Ґрунтово-рослинна діагностика живлення сільськогосподарських культур.
 • Стале управління добривами, орієнтоване на досягнення нейтрального рівня деградації земель, що враховує міжнародні підходи.

Найвагоміші результати досліджень

 • Створення профільного програмного забезпечення:
  – інформаційна система «Стаціонарні польові досліди»,
  – інформаційно-аналітична система організації та керування сільськогосподарським виробництвом,
  – комп’ютерна програма «Система удобрення культур у сівозміні»,
  – комп’ютерна програма «Розрахунок балансу гумусу й поживних речовин у землеробстві на різних рівнях управління»;
 • Розроблення серії державних стандартів на визначення якості ґрунтів та регламентування агрохімічного контролю у сільському господарстві: ДСТУ 4288, ДСТУ 4376, ДСТУ 7080, ДСТУ 7839, ДСТУ 7840, ДСТУ 7841, ДСТУ 7858, ДСТУ 7922, ДСТУ 7925 та отримання низки патентів на корисні моделі;
 • Інформаційно-аналітична система оптимізації норм мінеральних добрив з використанням балансових методів для отримання прогнозованих валових зборів урожаю сільськогосподарських культур та підвищення родючості ґрунтів;
 • Наукові основи адаптивного напряму застосування добрив на чорноземних ґрунтах;
 • Методика нормативної грошової оцінки земельної ділянки земель сільськогосподарського призначення;
 • Оперативне оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур;
 • Удосконалена діагностика рівня азотного забезпечення ґрунту методами польового та лабораторного тестування.

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • участь у проєкті «Post-war recovery and energy independence strategy through biogas deployment in Ukrainian agriculture/Післявоєнне відновлення та стратегія енергонезалежності шляхом впровадження
  біогазу в українське сільське господарство» спільно з ADVERIO Engineering (Ukraine), Delft University of Technology (Netherlands) та State Biotechnological University (Ukraine) за підтримки JIN Climate and Sustainability (Netherlands) та ADVERIO Engineering (Netherlands) (2023);
 • участь у науковому редагуванні українського перекладу «Міжнародного кодексу поводження у сфері сталого використання та менеджменту добрив» («The International Code of Conduct for the sustainable use and management of fertilizers», Італія, Рим, 2019) в межах проєкту ФАО та Глобального екологічного фонду GCP/UKR/004/GFF у розділі «Сприятливе середовище для INRM (Інтегроване управління природними ресурсами в деградованих ландшафтах у лісостеповій та степовій зонах України)» (2019)
ukУкраїнська