» Сектор мікробіології ґрунтів

Сектор мікробіології ґрунтів

Науковий керівник
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Найдьонова Оксана Євгенівна

+38(097)914-59-46

Основні напрями наукової діяльності

 • Вивчення ролі ґрунтових мікроорганізмів та окремих їх угруповань у трансформації речовин і формуванні родючості ґрунтів.
 • Біодіагностика ґрунтів сільськогосподарського призначення.
 • Оцінювання ефективності різних агрозаходів — агромеліоративних прийомів, агротехнологій, систем удобрення, обробітку ґрунту, систем землеробства за біодіагностичними показниками ґрунту.
 • Розробка теоретичних засад, методологічних підходів і методичних основ діагностики стану ґрунтів агроекосистем з використанням системи мікробіологічних та біохімічних показників.
 • Науково-методичне та інформаційне забезпечення оцінювання впливу різних антропогенних навантажень на біологічний стан ґрунтів.
 • Біологічна деградація ґрунту під впливом різних природних та антропогенних чинників.
 • Дослідження ефективності нових біопрепаратів у різних ґрунтово-кліматичних умовах.
 • Вивчення впливу застосування пестицидів на мікробний ценоз і біорізноманіття ґрунтів.
 • Мікробіологічний моніторинг техногенно забруднених ґрунтів. Оцінювання впливу на ґрунти діяльності промислових підприємств, нафто-газовидобувних компаній.
 • Створення бази даних «Біологічні властивості ґрунтів України».
 • Консалтингові послуги з питань підбору біопрепаратів, мікробіологічних засобів з відновлення екологічного стану та покращення здоро’я і якості ґрунтів сільськогосподарського використання.

Найвагоміші результати досліджень

 • Система біодіагностичних показників і критеріїв для оцінювання стану ґрунтів агроекосистем.
 • Рекомендації для спеціалістів сільськогосподарських підприємств і керівників господарств «Застосування бактеріальних препаратів у ресурсоощадних агротехнологіях на чорноземних ґрунтах Лівобережного Лісостепу України”.
 • Наукове забезпечення раціонального використання мікробіологічних ресурсів ґрунту в зонах органічного виробництва сільськогосподарської продукції: Концепція органічного землеробства (ґрунтово-агрохімічне забезпечення) (колективне наукове видання).

Монографії
1. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість; за ред. С.А. Балюка. Харків: ПФ «Антіква», 2001. (Найдьонова О.Є., Христенко С.І. 6.4 Параметри мікробіологічних показників зрошуваних ґрунтів. С. 65–70.)
2. Наукові основи охорони і раціонального використання зрошуваних земель України; за ред. В.А. Сташука, С.А. Балюка, М.І. Ромащенка. К.: Аграрна наука, 2009. (Найдьонова О.Є., Балюк С.А. 5.2.5 Вплив зрошення на стан і функціонування мікробних ценозів ґрунтів. С. 165–187.)
3. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія; за ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН Я.М. Гадзала, д-ра с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН В.Ф. Камінського. К.: Аграрна наука, 2016. (Розділ 4, п. 4.3.5. Активізація мікробіологічних ресурсів ґрунту [Маклюк О.І., Найдьонова О.Є.]
С. 174–177).
4. Ґрунтові ресурси України: збалансоване використання, прогноз та управління; за наук. ред. С.А. Балюка, М.М. Мірошниченка, Р.С. Трускавецкого. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 452 с. ISBN 978-617-
8009-02-1 (Розділ 3 Системи оцінювання стійкості ґрунтів до антропогенних навантажень та заходи з охорони їх від деградації; 3.4 Біодіагностика як важливий інструментарій екологічно безпечного управління ґрунтовими ресурсами (О.І. Старченко, О.Є. Найдьонова, А.Б. Рокитянський, Г.О. Цигічко, Р.П. Вільний). С. 211–243.)
5. Монографія «Устойчивое управление почвенными ресурсами в Евразийском регионе». Под ред. Балюка С.А., Хасанхановой Г.М., Красильникова П.В. (Глава 3 Воздействие деградации почв на общество.
(Анисимова О.В., Балюк С.А., Воротынцева Л.И., Дрозд Е.Н., Кучер А.В., Найденова О.Е.). Рим: ФАО и ЕЦПБ, 2021. С. 45–60. https://doi.org/10.4060/cb5827ru
6. Olena Drozd, Dmytro Diadin, Oksana Naidonova, and Tetyana Klochko. Soil Transformation on Restored Drill Pads of Oil-Gas Fields in Eastern Ukraine. In: Soil Under Stress. More Works for Soil Science in Ukraine. (Eds. Dmytruk, Yuriy, Dant, David). Springer, 2021. Pp. 241–255. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8.

Співробітники сектору узяли участь у підготовці видань:

 • Програма використання та охорони земель (ґрунтово-агрохімічні аспекти); за наук. ред С.А. Балюка, М.М. Мірошниченка, Р.С. Трускавецького (розділ 2 Запобігання виснаженню ґрунтів в аграрному виробництві, 2.4 Застосування біопрепаратів (Мірошниченко М.М., Найдьонова О.Є.) С. 16–17.)
 • Концептуальні підходи до відновлення ґрунтів, що постраждали від збройної агресії російської федерації (розділ 2. Вплив збройної агресії, військових дій на ґрунтовий покрив України, 2.1. Види деградації 2.1.4. Біологічна деградація (Найдьонова О.Є.)., розділ 4. Заходи з відновлення ґрунтів на етапі воєнного стану та післявоєнного відновлення України, 4.4.11.Системи застосування добрив
  (імпортозаміщення агрохімікатів за рахунок вітчизняних ресурсів) (Мірошниченко М.М., Скрильник Є.В., Найдьонова О.Є.).

Співробітники сектору є членами ГО «Товариство мікробіологів України» ім. С.М. Виноградського».

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • Участь Гетьман Я.В., Найдьонової О.Є. у 3-ій Глобальній Конференції з біорізноманіття ґрунтів (3 rd Global Biodiversity Conference, Ireland, Dublin, UCD (13 – 15 March 2023)) з усною доповіддю Найдьонової О.Є. на тему “Impact of various fungicides on the number and species abundance of fungi in podzolized chernozem”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Yana Hetman. Impact of various fungicides on the number and species abundance of fungi in podzolized chernozem. 3 -rd Global Soil Biodiversity Conference 2023 (Dublin, Ireland, 13 – 15 March 2023). Book of Abstracts. Oral Presentations. 429. (2023)
 • Взято участь у Глобальному Симпозіумі Ґрунт для живлення (Global Symposium on Soil for Nutrition, FAO HQ (Італія, Рим, 26 – 29.07.2022)), з усною on-line доповіддю Найдьонової О.Є. на тему “Efficiency of biological preparations based on nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria for optimizing the plant nutrition”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Sviatoslav Baliuk. Efficiency of biological preparations based on nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria for optimizing the plant nutrition. Abstracts of Global Symposium on Soil for Nutrition (July, 26 – 29, FAO HQ, Rome, Italy). Отримано сертифікат. (2022)
 • Участь у Глобальному симпозіумі з біорізноманіття ґрунту (Global Symposium on Soil Biodiversity / FAO Hq / Rome, Italy, 19 – 22 April 2021): усна on-line доповідь Найдьонової О.Є. на тему “Recovery of soils biodiversity on reclaimed drilling pads of oil-gas wells in East Ukraine”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Olena Drozd, Nina Polchaninova, Dmytro Diadin, Iryna Lezhenina. Recovery of soils biodiversity on reclaimed drilling pads of oil-gas wells in East Ukraine. FAO. 2021. Keep soil alive, protect soil biodiversity –Global Symposium on Soil Biodiversity (19 – 22 April 2021). Proceedings. Rome. Pp. 587 – 594. https://doi.org/10.4060/cb7374en (2021)
 • Взято участь у міжнародний конференції “DaRostim 2019”, Київ, 26 червня 2019 р. з усною доповіддю «Поєднане застосування препаратів удобрювальної та захисної дії в органічному землеробстві». Відповідна публікація: Найдьонова О.Є. Поєднане застосування препаратів удобрювальної та захисної дії в органічному землеробстві // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції “DaRostim 2019” (Київ, 25 – 29 червня 2019 р.). «Біологічно активні препарати в рослинництві. Наукове обґрунтування – рекомендації – практичні результати». – С. 70 – 73. (2019)
 • Взято участь у міжнародний науковій конференції «Східно-Європейські чорноземи – 140 років після В.В. Докучаєва», 2 – 3 жовтня 2019 р. Кішинеу, Молдова з усною доповіддю «Агроекологічний стан чорнозему звичайного території нафтогазовидобутку». Відповідна публікація: Дрозд Елена, Найдёнова Оксана, Дядин Дмитрий. Агроекологическое состояние чернозёма обыкновенного территории нефтегазодобычи //International Scientific Conference “Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev (2 – 3 October 2019, Chisinau, Republic of Moldova. / resp de ed.: Iurie Moşoi; col. red.: Tamara Leach [et al.]. – Chişinău: Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”, 2019. – Pp. 81 – 87. (2019)
 • Участь у Глобальному симпозіумі з забруднення ґрунтів (Global Symposium on Soil Pollution (Rome, Italy, 2 – 4 May 2018, FAO HQ)) з постерною доповіддю “Assessment of ecological state of the halogenic technosoils in the former well drilling site using biological indicators”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Mykola Zhuravel. Assessment of ecological state of the halogenic technosoils in the former well drilling site using biological indicators //FAO. 2018. Proceedings of the Global Symposium on Soil Pollution 2018. Rome, Italy, Food and Agriculture Organization of the United Nations. – pp. 580 – 585 (2018)
 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (22 – 25 березня 2017 р., Україна, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківській національний технічний університет нафти і газу) з усною доповіддю «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків за біологічними показниками». Відповідна публікація: Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є., Яременко В.В. Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків за біологічними показниками. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р. – С. 226 – 227. (2017)
 • Участь у Міжнародній науковій конференції «Почва и удобрения в современном сельском хозяйстве», посв. 120-летию со дня рождения академика Иона Дикусара, (6 – 7 сентября 2017 г., г. Кишинэу Республика Молдова, Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»). Відповідна публікація: Бурыкина С.И., Найдёнова О.Е. Влияние длительного применения разных доз минеральных удобрений на микрофлору чернозёма южного. Материалы международной научной конференции «Почва и удобрения в современном сельском хозяйстве», посв. 120-летию со дня рождения академика Иона Дикусара, (6 – 7 сентября 2017 г., Кишинэу, Республика Молдова). – С. 54 – 62. (2017)
 • Участь у проведенні Тренінг-семінару ЄаҐП і FAO з управління засоленими ґрунтами для 12 країн Євразійського регіону, 25 – 29 вересня 2017 р., Україна, м. Харків, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (доповідь Найдьонової О.Є. на тему “Assessment of the state of saline and sodic soils and evaluation of effectiveness of ameliorative measures using microbiological indicators”).(2017)
 • Участь у VI Міжнародному науковому сільськогосподарському симпозиумі «Агросим 2015», (секція «Органічне сільське господарство»), Боснія і Герцеговина (готель «Бистриця», Яхорина) 15 – 18 жовтня 2015 р. (VI International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”, (section “Organic agriculture”), (Jahorina, 15 – 18 October 2015, Bosnia and Herzegovina) з постерною доповіддю “The prospects of the application of preparations based on beneficial microorganisms in organic agriculture”. Відповідні публікації: Naydyonova O.E. The prospects of the application of preparations based on beneficial microorganisms in organic agriculture. Book of Abstracts VI International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” (Jahorina, 15 – 18 October 2015, Bosnia and Herzegovina). – p. 503. Naydyonova O.E. The prospects of the application of preparations based on beneficial microorganisms in organic agriculture. Book of Proceedings Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, October 15 – 18, 2015. East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2015. Pp. 1201–1208. (2015)
 • Участь у 9 Міжнародному Конгресі з ґрунтознавства «Душа ґрунту й цивілізація» (секція «Біологія та біохімія ґрунтів»), Туреччина (готель Суено, Сіде, Анталья) 14 – 17 жовтня 2014 року (9 th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”, (section “Soil Biology and Biochemistry”), (14 – 16 October 2014, Side, Antalia / Turkey)) з постерною доповіддю “Biological degradation of Chernozems under irrigation”. Відповідні публікації: Naydyonova O.E., Baliuk S.A. Biological degradation of Chernozems under irrigation Abstract book 9 th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization” (14 – 16 October 2014, Side, Antalia / Turkey). – P. 57. Naydyonova O.E., Baliuk S.A. Biological degradation of Chernozems under irrigation. Eurasian Journal of Soil Science. 2014. Vol. 3. Issue 4. Pp. 267–273. (2014)
 • Співробітники сектору мікробіології ґрунтів беруть участь у роботі Міжнародної Мережі з біорізноманіття ґрунтів (NETSOB) International Network on Soil Biodiversity in the framework of the Global Soil Biodiversity Observatory.
 • З 2012 р. фахівці сектору є членами Європейської Федерації Мікробіологічних Товариств (FEMS).
ukУкраїнська