» Новини » Нова закордонна монографія щодо сталості й циркулярної економіки

Нова закордонна монографія щодо сталості й циркулярної економіки

Нещодавно європейським видавництвом «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія) опубліковано закордонну колективну монографію «Сталий розвиток і циркулярна економіка: тенденції, інновації, перспективи» (ISBN 978-9934-26-390-3), рекомендовану до друку вченою радою наукової установи ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія).

Монографію підготовлено за ініціативи головного наукового співробітника відділу інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень Інституту, доктора економічних наук, старшого дослідника, члена-кореспондента Академії економічних наук України Анатолія КУЧЕРА. Крім нього, науковими редакторами монографії виступили двоє закордонних учених: Роман ДЬЯКОН – доктор технічних наук, професор, академік, президент ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія); Марія ХЕЛДАК – доктор габілітований, професор Інституту просторового менеджменту факультету просторового менеджменту та ландшафтної архітектури Вроцлавського природничого університету (м. Вроцлав, Польща).

До підготовки колективної монографії долучилися дослідники з різних наукових установ і закладів вищої освіти. Учені відділу інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень Інституту підготували розділи щодо бібліометричного аналізу розвитку сталої циркулярної аграрної економіки; формування та реалізації фінансового потенціалу підприємств у контексті пріоритетів циркулярної економіки (А. КУЧЕР); організаційно-технологічного забезпечення ефективного управління органічними відходами сільськогосподарського виробництва на основі циркулярної аграрної економіки: інновації для сталого розвитку земель (Є. УЛЬКО).

Ознайомитися з колективною монографією можна на сайті видавництва: Sustainable development and circular economy: trends, innovations, prospects: monograph. Eds. R. Diakon, A. Kucher, M. Heldak. Riga: Baltija Publishing, 2024. 384 p. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-390-3

ukУкраїнська