» Новини » Новини ґрунтового законодавства Європейського Союзу

Новини ґрунтового законодавства Європейського Союзу

5 липня 2023 року Європейська Комісія офіційно оприлюднила проєкт нового Закону про моніторинг ґрунтів для їх захисту, відновлення і забезпечення сталого використання. Точна назва цього насправді історичного документу: «Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Soil Monitoring and Resilience (Soil Monitoring Law), (Brussels, 5.7.2023, COM(2023) 416 final, 2023/0232 (COD)). В оригіналі з ним можна ознайомитися на сайті Європейського Союзу

Новий закон спрямовано на вирішення питань щодо зменшення ключових загроз ґрунтам у ЄС, таких як ерозія, повені та зсуви, втрата органічної речовини ґрунту, засолення, забруднення, ущільнення, а також втрата біорізноманіття. Причому вперше визнається, що родючі ґрунти мають геостратегічне значення для забезпечення доступу до продуктів харчування в довгостроковій перспективі.

Важливо, що у преамбулі до документу підкреслено вкрай негативний вплив агресивної війни російської федерації проти України на глобальну продовольчу безпеку та стійкість світових продовольчих систем. Зокрема, відзначено, що «неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України дестабілізувала глобальні продовольчі системи, посилила ризики та вразливість продовольчої безпеки в усьому світі, а також посилила потребу ЄС зробити свої продовольчі системи стійкими на століття вперед».

Також відзначається, що тиск на ґрунти і землю зростає в усьому світі. У ЄС 4,2 % території земель має штучне покриття; триває землевідведення та замуровування ґрунтів переважно за рахунок сільськогосподарських угідь. Крім того, деградація впливає на потенційну довгострокову родючість сільськогосподарських ґрунтів. За попередніми оцінками, від 61 до 73 % сільськогосподарських ґрунтів у ЄС уражені ерозією, втратою органічного вуглецю, перевищенням поживних речовин (азоту), ущільненням або вторинним засоленням (або комбінацією цих загроз). Наприклад, ущільнення ґрунту може знизити врожайність на 2,5- 15 %. Без сталого управління та дій з відновлення ґрунтів погіршення здоров’я ґрунту стане центральним фактором майбутніх криз продовольчої безпеки.

Значну частину документу присвячено забрудненню ґрунтів, обстеженню, ідентифікації та моніторингу забруднених та потенційно забруднених ділянок, управлінню ними та проведенню їх рекультивації. Рішення про рекультивацію забруднених ділянок пропонується ухвалювати на основі оцінки характеру та масштабу потенційних ризиків для здоров’я людини та навколишнього середовища через забруднення ґрунту. Окремо відзначається, що управління потенційно забрудненими ділянками має враховувати принцип «забруднювач платить», що створює правову основу для післявоєнної реабілітації ґрунтів України за рахунок країни-агресора.

Фахівці ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» працюють над перекладом проєкту Soil Monitoring Law на українську мову. Англійський оригінал документу доступний на сайті Європейської Комісії

Інформацію підготував Аркадій ЛЕВІН.

ukУкраїнська