» Новини » Парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі»

Парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі»

21 грудня у Верховній Раді України відбулися Парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі».

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у Парламентських слуханнях прийняв участь директор інституту, академік НААН С.А. Балюк. У своїй доповіді він довів, що завершення земельної реформи, скасування мораторію на продаж землі, введення земель в повноцінні ринкові відносини повинно супроводжуватися зміною державної стратегії землекористування. Це, перш за все, законодавче забезпечення охорони ґрунтів, прийняття Закону України «Про збереження ґрунтів, охорону їх родючості», ухвалення Національної програми охорони ґрунтів і на її основі розробка і прийняття регіональних, обласних і районних програм, моніторинг ґрунтів за європейськими зразками з обов’язковою фіксацією вихідного стану ґрунтів, створення баз даних, інформаційних систем, створення Державної служби охорони ґрунтів за рахунок об’єднання існуючих служб, удосконалення ґрунтоохоронного законодавства з введенням штрафних санкцій за порушення технологій, заохочувальні заходи за окультурення ґрунтів, кредити, субсидії за впровадження ґрунтоохоронних технологій, бонітування і справедлива оцінка ґрунтів. Головна мета цих заходів – змінити споживацьке ставлення до ґрунтових ресурсів. Тільки за умови виконання цих положень можливе проведення поетапних заходів щодо запровадження ринку землі.

ukУкраїнська