» Громадська організація «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Громадська організація «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Мета діяльності Товариства — є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, наукових прав та інших інтересів членів Товариства та сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства, створення сприятливих умов для повного творчого, інтелектуального потенціалу членів Товариства, підтримка та стимулювання особистих і колективних ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу в галузі ґрунтознавства та агрохімії.

ukУкраїнська