» Новини » Про участь у Конгресі Польського товариства ґрунтознавців (ПТҐ) і Міжнародній науковій конференції «Ґрунтові ресурси та сталий розвиток» 31.08–3.09.2015 р.

Про участь у Конгресі Польського товариства ґрунтознавців (ПТҐ) і Міжнародній науковій конференції «Ґрунтові ресурси та сталий розвиток» 31.08–3.09.2015 р.

Останнього літнього дня в м. Вроцлав розпочався Конгрес Польського товариства ґрунтознавців (ПТҐ) і Міжнародна наукова конференція «Ґрунтові ресурси та сталий розвиток».

У Конгресі взяли учать біля 20 іноземних учасників з різних університетів, наукових установ, громадських об’єднань з Бельгії, Німеччини, Канади, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, України та інших країн і більше 200 науковців з наукових інститутів та університетів Кракова, Вроцлава, Пулав й інших польських міст. Від ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» у Конгресі й конференції взяла участь старший науковий співробітник сектору економічних досліджень, канд. екон. наук І. В. Казакова.

Чотири офіційні дні Конгресу передбачали товариські зустрічі делегатів Конгресу (31 серпня); пленарне засідання (1 вересня); рефератні та постерові сесії (1, 3 вересня). Вказані заходи проводили в Дидактично-науковому центрі Вроцлавського університету навколишнього середовища та наук про життя. Головними темами, запропонованими для дискусії, були ґенеза і систематика ґрунтів; раціональне використання ґрунтових ресурсів; органічна речовина, її властивості й роль у середовищі; фізичні властивості ґрунтів; хімічні процеси в ґрунтовому середовищі; деградація, рекультивація та охорона ґрунтів й інше.

Виїзні екскурсії відбувалися за трьома напрямами: «Чорноземи Вроцлавські», «Деградація і охорона ґрунтів у Легніцько-Глогівському мідному окрузі» та «Трансформація ґрунтів алювіальних і прибережних місць проживання в долині Одри» (2 вересня).

Під час засідань було заслухано найрізноманітніші доповіді з різних напрямів ґрунтознавчої науки, у тому числі: «Внесок мікроморфології в ґрунтознавчу науку» Джоржа Ступса, Бельгія (презентацію було ласкаво надано для ознайомлення співробітникам нашого Інституту); «Дослідження гірських ґрунтів у Польщі», Скіби С., Польща (книга доступна в бібліотеці Інституту); «Ґрунти і людство» Николи Сенезі, Італія та «Деградація ґрунтів й ерозія в екосистемах Середземномор’я, спричинені лісовими пожежами та сільськогосподарською діяльністю» Артеми Серда, Іспанія (презентацію було ласкаво надано для ознайомлення співробітникам нашого Інституту).

У постеровій сесії було презентовано дослідження співробітників Інституту: «Soil resources of Ukraine: state and methods of improvement» (Балюка С.А.) і «Problems of the protection and rational use of soil resources in Ukraine» (Казакової І.В.).

На виїзній конференції польськими колегами було презентовано книгу «Ґрунти Нижньої Сілезії: ґенеза, різноманіття й охорона». Було розпочато дискусії щодо утворення ґрунтів зазначеного регіону й об’єктивності їх класифікації.

Крім участі в зазначених заходах, було проведено ряд зустрічей з учасниками Конгресу, зокрема:

а) з Ахметом Мермутом (Ahmet Mermut) – президентом Європейської конфедерації товариств ґрунтознавства (European Confederation Of Soil Science Societies (ECSSS)) та Ніколою Сенезі (Nicola Senesi) – екс-президентом Європейської конфедерації товариств ґрунтознавства (ECSSS) щодо можливої участі співробітників ННЦ «ІҐА імені О.Н.Соколовського» у EUROSOIL Congress, який відбудеться 17 і 22 липня 2016 р.;

б) із Саскія Киестра (Saskia Keesstra) – президентом Європейського союзу наук про Землю, Відділу про ґрунтові системи наук (European Geosciences Union Division on Soil System Sciences (EGU SSS)) щодо можливого майбутнього співробітництва науковців ННЦ «ІҐА імені О.Н.Соколовського» у рамках цієї організації;

в) Ежи Вебером (Jerzy Weber) – Директором Інституту ґрунтознавства та навколишнього середовища Вроцлавського університету навколишнього середовища та наук про життя – щодо укладання договору про міжнародне співробітництво;

г) Емілією Урбанек (Emilia Urbanek) – старшим викладачем Суонського Університету, Великобританія щодо можливості спільних досліджень динаміки вуглецю в гідрофобних ґрунтах.

Із збірником конференції, книгою «Ґрунти Нижньої Сілезії: ґенеза, різноманіття й охорона» та іншими інформаційними матеріалами можна ознайомитись у бібліотеці Інституту.

ukУкраїнська