» Новини » Участь директора ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», академіка Балюка С.А. у міжнародних заходах у м. Самарканд (Узбекистан)

Участь директора ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», академіка Балюка С.А. у міжнародних заходах у м. Самарканд (Узбекистан)

Під час відрядження до м. Самарканд (Республіка Узбекистан) з 8 по 13 вересня 2014 директор ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» академік Балюк С.А. прийняв участь у наступних заходах:

  • у Другій міжнародній конференції з вивчення арідних земель (ICAL 2);
  • у Першій Пленарній асамблеї Євразійського ґрунтового партнерства (ЄАГП) як регіонального осередку Глобального ґрунтового партнерства;
  • у зустрічі Керівної ради ЄАГП;
  • у обговоренні с керівництвом Самаркандського державного університету (СДУ) перспектив наукового співробітництва між СДУ та ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського».

Вказані заходи проводилися на території Самаркандського державного університету імені Алішера Навої.

У Другій міжнародній конференції з вивчення арідних земель прийняли участь більш ніж 200 науковців з 14 країн світу та представники 17 міжнародних та регіональних організацій. Найбільш численні делегації науковців представляли Республіку Узбекистан (55 науковців), Японію (більш ніж 40 осіб), США (6), Туреччину (6), Росію (5) та Казахстан (4). На конференції були також представники Китаю, Індії, Йорданії, Мавританії, Польщі, Азербайджану, Киргизії та Таджикистану.

Академік Балюк С.А. на I сесії конференції «Екосистеми посушливих земель: клімат, біорізноманіття, опустелювання і деградація земель, екосистемні послуги» зробив доповідь за темою «Наукові підходи до раціонального використання та управління родючістю засолених ґрунтів в Україні», яка викликала високу зацікавленість присутніх.

Зустріч Євразійського ґрунтового партнерства (ЄАГП) складалася з двох частин: Пленарна асамблея ЄАГП та зустріч його Керівної ради.

У ході Першої Пленарної асамблеї ЄАГП було обговорено питання про пріоритетні напрями діяльності Евразийского почвенного партнерства. За кожним з п’яти визначених раніш головних напрямів діяльності Глобального ґрунтового партнерства:

  •  Ґрунтовий менеджмент: виклики та можливості;
  •  На шляху до сталого управління ґрунтовими ресурсами;
  •  Сприяння прикладним ґрунтовим дослідженням;
  •  Інформація та ґрунтові дані;
  •  Гармонізація методів і вимірювань

їх керівниками з боку ЄАГП було зроблено презентації щодо проектів робочих планів в рамках загального Плану реалізації. Зокрема, академік Балюк С.А., як керівник третього напряму з прикладних ґрунтових досліджень виконав презентацію про пріоритетні напрями наукових досліджень засолених ґрунтів. Вказану тему визначено як дуже важливий пріоритетний напрям діяльності ЄАГП, який має бути змістовно підтриманий з боку Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Крім того, Представником ФАО – Инес Беернаертс (Анкара) – було також представлено проект Угоди щодо подальшої роботи та перспектив виконання Планів реалізації за пріоритетними напрямами діяльності ЄАГП.

На зустрічі Керівної ради ЄАГП, до складу якої включено академіка Балюка С.А., обговорювалися питання загальних Процедурних правил ЄАГП, питання про проекти Планів реалізації всіх п’яти напрямів діяльності ЄАГП за поданням їх керівниками з Киргизії, Туреччини, України, Росії і Таджикистану, а також пропозиції ЄАГП по заходам, присвяченим Всесвітньому дню ґрунтів (5 грудня) та Міжнародному року ґрунтів (2015).

На зустрічі Балюка С.А. з ректором СДУ проф. У.Н.Ташкенбаєвим обговорено перспективи білатерального наукового співробітництва у рамках майбутнього «Договору про наукове співробітництво між СДУ імені Алішера Навої (м. Самарканд, Республіка Узбекистан) і ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського » (м. Харків, Україна)», проект якого було передано керівникам СДУ для корегування та доробки.

Тези доповідей міжнародної конференції ICAL 2 під назвою «Innovations for sustainability and food security in arid and semiarid lands»

ukУкраїнська