» Новини » Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів

12-13 травня у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і спеціалістів „СУЧАСНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ГРУНТОВО-АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”, присвячену міжнародному року ґрунтів.

У Конференції прийняли участь 31 молодих науковця та аспіранти, представники науково-дослідних установ, аграрних вищих навчальних закладів – Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН, Львівський національний аграрний університет, Івано-Франківський коледж ЛНАУ, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Харківська державна зооветеринарна академія, Херсонський державний аграрний університет, Чернівецький національний університет, ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського». Протягом Конференції було заслухано і обговорено 14 наукових доповідей.

13 травня у рамках всеукраїнської науково-практичної конференції проведено англомовний круглий стіл. На якому заслухано 4 доповіді молодих науковців англійскою мовою.

Порядок роботи та програма семінару

ukУкраїнська