» Новини » Звіт директора Інституту, академіка НААН С.А. Балюка на засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

Звіт директора Інституту, академіка НААН С.А. Балюка на засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

Керівник ННЦ ІГА Святослав Балюк 26 січня 2024 року звітував на засіданні розширеного бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН про результати роботи Інституту у 2023 році за ПНД 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології».

У доповіді детально представлено результати, здобуті науковцями у розрізі трьох підпрограм:

Підпрограма 1 «Забезпечення раціонального використання та сталого управління ґрунтовими ресурсами України». Керівник – канд. с.-г. наук Вадим Соловей. (3 завдання 1-го рівня і 17 завдань 2-го рівня);

Підпрограма 2 «Системи запобігання та припинення процесів деградації земель для збереження здоров’я ґрунтів та гармонізації їх продуктивних і екологічних функцій». Керівник – канд. с.-г. наук Валерій Коляда (2 завдання 1-го рівня, 10 завдань 2-го рівня);

Підпрограма 3 «Стабілізація вмісту органічного вуглецю в ґрунтах сільськогосподарських угідь, підвищення ефективності управління живленням рослин в умовах кліматичних змін». Керівник – д-р біол. наук, член-кор. НААН Микола Мірошниченко (3 завдання 1-го рівня і 12 завдань 2-го рівня).

Одним із найголовніших напрямів досліджень, включеним до кожної підпрограми, є вивчення впливу збройної агресії та воєнних дій на сучасний стан ґрунтового покриву, оцінка шкоди та збитків і розробка заходів з відновлення.

Найважливіші результати за підсумками 2023 року.

  • Пропозиції до законодавчих, нормативно-правових актів України щодо охорони ґрунтів та відтворення їх родючості;
  • Програма використання та охорони земель (наукове видання);
  • Вплив збройної агресії на ґрунтовий покрив, оцінка шкоди та збитків, заходи з відновлення;
  • Грунтово-картографічні матеріали: уточнена карта впливу бойових дій на ґрунти України, цифрова карта ґрунтів зони затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, оглядова карта «Зона впливу негативних наслідків руйнування Каховської ГЕС»;
  • Удосконалена система класифікації та оцінювання ступеня деградації ґрунтів, спричиненої бойовими діями внаслідок збройної агресії рф;
  • Методика оцінювання доцільності виведення з обігу орних ґрунтів, які зазнали істотної воєнної деградації;
  • Система екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення з різними рівнями інтенсивності ведення аграрного виробництва;
  • Методика інтегрованого управління поживним статусом рослин з урахуванням просторово диференційованої інформації про вологозабезпечення та вміст поживних речовин у ґрунті (науково-методичне видання).

У 2023 році виконання НДР проходило у складних умовах воєнного стану та обмеженого фінансування. Тим не менше, держава отримує сучасний інструментарій для прийняття управлінських рішень з проблем охорони і управління ґрунтовими ресурсами як на етапі воєнного стану, так і на етапі післявоєнного відродження України.

Рецензенти — А. Д. Балаєв, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України, Е. Г. Дегодюк, д-р с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут землеробства НААН» та С. А. Романова, канд. с.-г. наук, старший дослідник, заступник генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», а також експерт А. В. Бикін, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України позитивно оцінили звіт.

До обговорення долучилися: А. С. Заришняк, М. І. Ромащенко, В. Ф. Камінський, С. Ю. Булигін, В. М. Булгаков, В. І. Кравчук. Було надано позитивну оцінку роботи наукової установи.

Звіт схвалено та рекомендовано до затвердження на Президії НААН.

ukУкраїнська