Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 1428

Дата початку повноважень: 15.11.2019

Дата закінчення повноважень: 31.12.2020

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78

Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)

Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія до 15 травня 2021 року. 

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Положення про Спеціалізовану вчену раду

Уваренко Катерина Юріївна

 

Захист дисертації Уваренко Катерини Юріївни на тему «Вплив щільності будови та вологості орного шару чорнозему типового важкосуглинкового на продуктивність ячменю ярого», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «03» лютого 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Пліско Ірина Владленівна, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач лабораторії геоекофізики ґрунтів

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Надточій Петро Петрович, Інститут сільського господарства Полісся НААН, головний науковий співробітник відділу рослинництва, первинного та елітного насінництва

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Новосад Костянтин Богданович, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Дата захисту можливо буде змінена у з’вязку з обмежувальними протиепідемічними заходами з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-Cov-2.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

Хижняк Ірина Миколаївна 

Захист дисертації Хижняк Ірини Миколаївни на тему «Гумусовий стан і трансформація органічних речовин у алювіально-лучних грунтах Лівобережного Лісостепу та Північного Степу України (на прикладі Харківської області)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «03» лютого 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Трускавецький Роман Степанович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», головний науковий співробітник відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Дегтярьов Василь Володимирович, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри ґрунтознавства доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Дата захисту можливо буде змінена у з’вязку з обмежувальними протиепідемічними заходами з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-Cov-2.

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Бойко Василь Петрович   

Захист дисертації Бойка Василя Петровича на тему «Ефективність доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «04» лютого 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Лопушняк Василь Іванович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва імені О. І. Душечкіна кандидат сільськогосподарських наук, доцент Захарченко Еліна Анатоліївна, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Дата захисту можливо буде змінена у з’вязку з обмежувальними протиепідемічними заходами з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-Cov-2

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук