Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 1428
Дата початку повноважень: 15.11.2019
Дата закінчення повноважень: 31.12.2020

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78
Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика
06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)
Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)
Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року № 1428 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія до 31 грудня 2021 року. 

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Положення про Спеціалізовану вчену раду

Биндич Тетяна Юріївна

Захист дисертації Биндич Тетяни Юріївни на тему «Діагностика та параметризація латеральної неоднорідності ґрунтів на основі даних багатоспектрального космічного сканування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «05» травня 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий консультант доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН Мірошниченко Микола Миколайович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Ачасов Андрій Борисович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, в.о. завідувача кафедри екології та неоекології навчально-наукового інституту екології

доктор сільськогосподарських наук, професор

Чорний Сергій Григорович, Миколаївський національний аграрний університет, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії

доктор сільськогосподарських наук, професор

Надточій Петро Петрович, Інститут сільського господарства Полісся НААН, головний науковий співробітник відділу рослинництва, первинного та елітного насінництва

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

 

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

 

 

 

Ніконенко Вячеслав Миколайович

 

Захист дисертації Ніконенко Вячеслава Миколайовича на тему «Оптимізація норм мінеральних добрив під пшеницю озиму залежно від рівня родючості чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «05» травня 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лісовий Микола Вікторович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», головний науковий співробітник лабораторії польових досліджень з добривами та управління якістю продукції

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Глущенко Леонід Данилович, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, старший науковий співробітник відділу кормовиробництва та інтегрованого захисту рослин

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

 

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

 

Назарок Павло Геннадійович

 

Захист дисертації Назарка Павла Геннадійовича на тему «Комплексна діагностика схилового грунтогенезу для оптимізації ерозійно-небезпечних агроландшафтів Лівобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 –агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «06» травня 2021 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Величко Володимир Андрійович, директор Державного видавництва «Аграрна наука» НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор
Ачасов Андрій Борисович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, в.о. завідуючого кафедри екології та неоекології

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Новосад Костянтин Богданович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

 

 

Солоха Максим Олександрович

 

Захист дисертації Солохи Максима Олександровича на тему «Наукові основи забезпечення аеромоніторингу ґрунтових ресурсів України», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «06» травня 2021 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Балюк Святослав Антонович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», директор

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Дегтярьов Василь Володимирович, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, завідувач кафедри ґрунтознавства

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Тараріко Олександр Григорович, Інститут агроекології та природокористування НААН, головний науковий співробітник відділу радіоекології і дистанційного зондування ландшафтів

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук