Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 820

Дата початку повноважень: 11.07.2016

Дата закінчення повноважень: 11.07.2019

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78

Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)

Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія строком на три роки.

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Мартиненко Віктор Михайлович

Захист дисертації Мартиненка Віктора Михайловича на тему «Вплив систем удобрення і обробітку чорнозему типового на його родючість та продуктивність короткоротаційної сівозміни», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «23» листопада 2017 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,     м. Харків, 61024.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Фатєєв Анатолій Іванович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач відділу охорони ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Глущенко Леонід Данилович, Полтавська державна сільськогосподарська  дослідна станція імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, старший науковий співробітник відділу кормовиробництва та інтегрованого захисту рослинЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

 

Бородін Андрій Леонідович

Захист дисертації Бородіна Андрія Леонідовича на тему «Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту як основа для удосконалення технології і технічних засобів передпосівного обробітку», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика, відбудеться «28» грудня 2017 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,     м. Харків, 61024.

Науковий керівник

доктор біологічних наук, професор, академік НААН Медведєв Віталій Володимирович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тихоненко Дмитро Григорович, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Барвінський Андрій Валерійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри управління земельними ресурсами

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

 

Шовковська Анна Валеріївна

Захист дисертації Шовковської Анни Валеріївни на тему «Система метрологічного забезпечення аналітичних робіт у сфері якості грунтів», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «15» лютого 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,     м. Харків, 61024.

Науковий керівник

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лазебна Марина Євгеніївна, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач сектору стандартизації та метрології

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тихоненко Дмитро Григорович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

доктор сільськогосподарських наук, професор Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

 

 

Лисянський Олександр Леонідович

Захист дисертації Лисянського Олександра Леонідовича на тему «Ефективність удобрення сидеральних культур на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «24» травня 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,  м. Харків, 61024.

Науковий керівник

доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент Іваніна Вадим Віталійович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, завідувач відділу агрохімії

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Захарченко Еліна Анатоліївна, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента