Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 820

Дата початку повноважень: 11.07.2016

Дата закінчення повноважень: 11.07.2019

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78

Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)

Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія строком на три роки.

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Шовковська Анна Валеріївна

 

Захист дисертації Шовковської Анни Валеріївни на тему «Система метрологічного забезпечення аналітичних робіт у сфері якості грунтів», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «15» лютого 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,     м. Харків, 61024.

Науковий керівник

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лазебна Марина Євгеніївна, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач сектору стандартизації та метрології

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тихоненко Дмитро Григорович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

доктор сільськогосподарських наук, професор Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

 

 

Лисянський Олександр Леонідович

Захист дисертації Лисянського Олександра Леонідовича на тему «Ефективність удобрення сидеральних культур на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «24» травня 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,  м. Харків, 61024.

Науковий керівник

доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент Іваніна Вадим Віталійович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, завідувач відділу агрохімії

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Захарченко Еліна Анатоліївна, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Тютюнник Наталія Вікторівна

Захист дисертації Тютюнник Наталії Вікторівни на тему «Вплив гіпсометричного рівня місцевості на параметри зволоження як фактору формування властивостей та родючості чорноземів звичайних», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «27»липня 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4,      м. Харків, 61024.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Соловей Вадим Борисович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач відділу ґрунтових ресурсів

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор

Чорний Сергій Григорович, Миколаївський національний аграрний університет, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії доктор сільськогосподарських наук, доцент

Ачасов Андрій Борисович, Харківський національний аграрний університет

імені В.В. Докучаєва, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента