Сільськогосподарські науки

 

Наказ МОН України про створення: № 820

Дата початку повноважень: 11.07.2016

Дата закінчення повноважень: 11.07.2019

Контактні телефони: (057) 704-16-69, (057) 715-65-78

Е-mail : d.64.354.01.nsc.issar@gmail.com

Спеціальності: 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

06.01.04 - агрохімія

Голова спеціалізованої вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. (06.01.03)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.с.-г.н., с.н.с. Лісовий М.В. (06.01.04)

Вчений секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В. (06.01.03)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 року № 820 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика та 06.01.04 - агрохімія строком на три роки.

Паспорт спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика

Паспорт спеціальності 06.01.04 - агрохімія

Склад спеціалізованої вченої ради

Рассадіна Ірина Юріївна

Захист дисертації Рассадіної Ірини Юріївни на тему «Оптимізація мінерального живлення рижію ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «13» квітня 2017 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор

Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Іваніна Вадим Віталійович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, завідувач відділу агрохімії

доктор сільськогосподарських наук, професор

Лопушняк Василь Іванович, Львівський національний аграрний університет, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Нікітіна Ольга Володимирівна

Захист дисертації Нікітіної Ольги Володимирівни на тему «Зміна калійного стану чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні в умовах Правобережного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «13» квітня 2017 р. о 14 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024. Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Григорій Миколайович, Уманський національний університет садівництва, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Носко Борис Семенович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», головний науковий співробітник відділу агрохімії,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Захарченко Еліна Анатоліївна, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Огородня Альбіна Ігорівна

Захист дисертації Огородньої Альбіни Ігорівни на тему «Окультурювання опідзолених ґрунтів фітомеліоративними заходами (на прикладі Харківської області)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика, відбудеться «15» червня 2017 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Цапко Юрій Леонідович, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Тихоненко Дмитро Григорович, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, професор кафедри ґрунтознавства

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Балаєв Анатолій Джалілович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. М. К. ШикулиЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Вега Наталя Ігорівна

Захист дисертації Веги Наталії Ігорівни на тему «Агрохімічна оцінка сучасних систем удобрення ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Західному Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія, відбудеться «15» червня 2017 р. о 14 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник  доктор сільськогосподарських наук, професор

Лопушняк Василь Іванович, Львівський національний аграрний університет,

завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Скрильник Євген Володимирович, Національний науковий центр

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»,

завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу

доктор сільськогосподарських наук, професор

Шевчук Михайло Йосипович, Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарстваЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента