» Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА»)

Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА»)

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА) зареєстровано Міністерством юстиції України 31 серпня 1992 року, свідоцтво № 254 – всеукраїнське об’єднанням громадян, яке створено відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». Рішенням Х з’їзду делегатів Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків від 26.06.2017 року затверджено нове найменування Товариства – Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» ГО(«УТҐА»). Товариство має статус всеукраїнської громадської організації та здійснює свою діяльність на території України.

Загальна інформація

Мета діяльності Товариства – є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, наукових прав та інших інтересів членів Товариства та сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства, створення сприятливих умов для повного творчого, інтелектуального потенціалу членів Товариства, підтримка та стимулювання особистих і колективних ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу в галузі ґрунтознавства та агрохімії.
Вищим керівним органом Товариства є з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків, який скликається Центральною Радою Товариства не рідше як один раз на чотири роки.
В період між з’їздами вищим керівним органом Товариства є Центральна рада Товариства.
Для ведення поточної роботи Центральна рада Товариства обирає Президію у складі Генерального секретаря, заступників Генерального секретаря, Президента, головного вченого секретаря, членів Президії.
Президент призначається Центральною радою з відокремленого підрозділу, що проводитиме наступний з’їзд Товариства.
Генеральний секретар Товариства представляє Товариство у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, громадськими, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та громадянами.
Основу Товариства складають відокремлені підрозділи (по регіонах України), що створюються за місцем роботи, навчання чи проживання їхніх членів. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори члені відокремленого підрозділу Товариства.

Основними завданнями Товариства є:

 • всебічне сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства;
 • привернення уваги спеціалістів і громадськості до розв’язання  теоретичних проблем, що розкривають глобальне значення ґрунтів для підтримання нормального функціонування біосфери та її окремих складових;
 • сприяння всебічному вивченню ґрунтових та земельних ресурсів України з метою їх найбільш раціонального їх використання, підвищення продуктивності, прогнозу змін та охорони;
 • сприяння популяризації та пропаганді ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ними наук серед широких верств населення;
 • сприяння членам Товариства в справі практичної реалізації їхніх наукових робіт, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, у підвищенні професійної кваліфікації;
 • сприяння наданню наукової та методичної допомоги в організації навчання у вищій і середній школах, в спеціальних учбових закладах, що відповідають профілю Товариства;
 • сприяння в координації науково-дослідних робіт в галузі ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ним наук;
 • встановлення зв’язків із спорідненими вітчизняними та міжнародними громадськими неурядовими та іншими організаціями;
 • участь у виконанні вітчизняних і міжнародних програм у галузі  фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науковому забезпеченні комплексних досліджень раціонального використання земельних ресурсів, охорони та відтворення родючості ґрунтів, технологій застосування добрив і меліорантів;
 • здійснення науково-технічної діяльності, в тому числі укладання та виконання договорів та інших правочинів на здійснення науково-дослідних робіт та/або вироблення науково-технічної продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії, при цьому виступати як замовником так і виконавцем цих робіт;
 • організація представницьких  заходів (семінарів, конференцій тощо) для популяризації науково-технічної діяльності та просування наукової (науково-технічної) продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії з обов’язковою участю як членів Товариства так і установ, підприємств, організацій відповідного спрямування;
 • популяризація та поширення правових знань у різних галузях права, охорони та використання ґрунтів серед різних цільових груп і членів Товариства;
 • надання допомоги у захисті різноманітних прав членів Товариства.

З’їздом приймаються програми Товариства, які є комплексом заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Товариства.

Відділення ГО(«УТҐА»)

Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» включає 23 відокремлені підрозділи і налічує біля 600 представників провідних аграрних наукових установ і вищих навчальних закладів. 

Назва відділенняГоловаАдреса, телефонe-mail
ВолинськеРадзій Володимир ФеофіловичСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру; проспект Волі, 13, м. Луцьк, Волинська обл., 43000;0332-735821;095-522-72-85kiver_rad@ukr.net
Дніпро-
петровське 
ГорбаньВадим АнатолійовичДніпропетровський національний університет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,проспект Гагаріна, 72,м. Дніпро, 49025;050-3624590ecologgrunt@yahoo.com
ДонецькеТютюник Наталія ВікторівнаДержавне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»,лабораторія родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій;сел. Суха Балка, м. Торецьк, Донецька обл., 85299;050-6223829ddcnnc@ukr.net 
Житомир-
ське
Кудрик Анатолій ПорфировичЖитомирський національний агроекологічний університет, кафедра геодезії та землевпорядкування, вул. Старий бульвар, 7,м. Житомир, 10008;067-8818819zem_kudryk@ukr.net 
За-
карпатське 
Фандалюк Алла ВолодимирівнаЗакарпатська філія ДУ «Держгрунтохорона»,вул. Садова, с. Велика Бакта, Береговський р-н, Закарпатська обл., 90952;097-2447116; 050-765-90-88allafandal@ukr.net
Кам ‘янець-
Подільське 
Вахняк Василь СтепановичПодільський державний аграрно-технічний університет, кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, вул. Шевченка, 13,м. Кам’янець-Подільський,Хмельницька обл., 32300;067-3677223wastep@meta.ua 
КиївськеБалаєв Анатолій ДжаліловичНаціональний університет біоресурсів і природокористування України,кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули,вул. Героїв оборони, 15,м. Київ, 03041;044-527-81-02; 050-838-43-33bal_grunt@ukr.net 
Кірово-
градське 
Топольний Федір ПилиповичЦентрально-український національний технічний університет,просп. Університетський, 8,м. Кіровоград, 25006;050-822-15- 61topolniy@gmail.com 
КриворізькеГришко Віталій МиколайовичКриворізький ботанічний сад НАН України, вул. Маршака, 50,м. Кривий Ріг, 50089;096-025-45-61vitgryshko@i.ua
КримськеДіяльність тимчасово припинена
ЛуганськеХромяк Василь МихайловичНаціональний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», лабораторія охорони та раціонального використання земель;050-878-80-81hvmluga@rambler.ru 
ЛьвівськеПозняк Степан ПавловичЛьвівський державний університет імені Івана Франка,кафедра грунтознавства і географії грунтів;вул. Дорошенка, 41,м. Львів, 79000,067-2852873kfgeogrunt@franko.lviv.ua 
Миколаїв-
ське
Чорний Сергій ГригоровичМиколаївський національний аграрний університет,кафедра грунтознавства та агрохімії;вул. Георгія Гонгадзе, 9,м. Миколаїв, 54021;097-449-35-87s.g.chornyy@gmail.com 
ОдеськеКрасєха Єрофій НикифоровичОдеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса,65082;096-3708480erkraseha@gmail.com;
grunt.ggf@onu.edu.ua
ПолтавськеБрегеда Сергій ГригоровичПолтавська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН;вул. Шведська, 86,м. Полтава, 36029;066-6239671poltavaptc@ukr.net
При-
карпатське
Волощук Мирослав ДмитровичПрикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Інститут природничих наук,каф. агрохімії і ґрунтознавства,вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008;0342-59-61-66;099-3359901agrosoil2001@gmail.com
РівненськеКолесник Тетяна МиколаївнаНаціональний  університет водного господарства та природокористування, Навчально- науковий інститут агроекології та землеустрою, кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства;  вул. Карнаухова, 53а, навчальний корпус № 7, к. 773, м. Рівнеt.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua 
СумськеЗахарченко Олена АнатоліївнаСумський національний аграрний університет, кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії;вул. Герасима Кіндратія 160,м. Суми, 40030;095-7341012;098-915-2603elionapolis@gmail.com
УманськеКопитко Петро ГригоровичУманський національний університет садівництва, кафедра агрохімії і грунтознавства, вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка-5,м. Умань, Черкаська обл., 20300;(04744) 3-43-84agrochem@udau.edu.ua;
agrochem.
soilscie@udau.edu.ua
ХарківськеСоловей Вадим БорисовичНаціональний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», відділ грунтових ресурсів;61024, м. Харків, вул. Чайковська 4;(057) 704 16 69;066 780-84-34gruntpokrov@ukr.net
ХерсонськеМорозов Олексій ВолодимировичХерсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій;вул. Стрітенська, 23,м. Херсон, 73006;095-441-91-26morozov-2008@ukr.net 
ЧернівецькеДмитрук Юрій МихайловичЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра агротехнологій та грунтознавства;вул. Коцюбинського, 2,м. Чернівці, 58012;+38 (0372) 58-47-39;097-9744408y.dmytruk 
ЧернігівськеВолкогон Віталій ВасильовичІнститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН,вул. Шевченка, 97,м. Чернігів, 14027;(04622) 3-21-57isgmav@ukr.net;
volkogon@ukr.net
Центральна рада

Центральна Рада Громадської організації «Українське товариство грунтознавців та агрохіміків»,
2018-2022 рр.

1. Балаєв Анатолій Джаліловичм. Київ
2. Балюк Святослав Антоновичм. Харків
3. Бикін Анатолій Вікторовичм. Київ
4. Бондурович Юрій Юрійовичм. Берегово
5. Брегеда Сергій Григоровичм. Полтава
6. Бурикіна Світлана Іванівнам. Одеса
7. Веремєєнко Сергій Івановичм. Рівне
8. Волкогон Віталій Васильовичм. Чернігів
9. Волощук Мирослав Дмитровичм. Львів
10.  Гамаюнова Валентина Василівнам. Херсон
11. Горін Микола Олександровичм. Харків
12.  Господаренко Григорій   Миколайович          м. Умань
13. Гришко Віталій Миколайовичм. Кривий Ріг
14. Дегтярьов Василь Володимировичм. Харків
15.  Дегодюк Едуард Григоровичм. Київ
16.  Дмитрук Юрій Михайловичм. Чернівці
17.  Заришняк Анатолій Семеновичм. Київ
18. Захарченко Еліна Анатоліївнам. Суми
19. Зверковський Василь Миколайовичм. Дніпро
20. Зінчук Микола Івановичм. Луцьк
21. Корсун Світлана Георгіївнам. Київ
22.  Канівець Віктор Івановичм. Чернігів
23.  Копитко Петро Григоровичм. Умань
24. Красєха Єрофій Никифоровичм. Одеса
25. Левін Аркадій Яковлевичм. Харків
26. Лісовий Микола Вікторовичм. Харків
27.  Лопушняк Василь Івановичм. Львів
28.  Мазур Генріх Адольфовичм. Київ
29. Медведєв Віталій Володимировичм. Харків
30.  Мірошниченко Микола Миколайовичм. Харків
31. Момот Ганна Феліксівнам. Харків
32. Морозов Олексій Володимировичм. Херсон
33. Надточій Петро Петровичм. Житомир
34.  Позняк Степан Павловичм. Львів
35. Радзій Володимир Феофіловичм. Львів
36. Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівнам. Харків
37.  Ромащенко Михайло Івановичм. Київ
38. Скрильник Євген Володимировичм. Харків
39. Соловей Вадим Борисовичм. Харків
40. Старченко Олена Іванівнам. Харків
41. Тараріко Олександр Григоровичм. Київ
42. Тихоненко Дмитро Григоровичм. Харків
43. Топольний Федір Пилиповичм. Кропивницький
44. Трускавецький Роман Степановичм. Харків
45.  Трушева Світлана Сергіївнам. Рівне
46. Фандалюк Алла Володимирівнам. Берегово
47. Чорний Сергій Григоровичм. Миколаїв
48. Чумаченко Лідія Василівнам. Харків
Президія

Президія Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»,  
2018-2022 рр.

1. Балюк Святослав Антонович – Генеральний секретар (керівництво поточними справами ЦР та Президії)
2. Мірошниченко Микола Миколайович– заступникГенерального секретаря (координація роботи ЦР, зв’язки з науковими установами України)
3. Медведєв Віталій Володимирович – заступник Генерального секретаря (міжнародні зв’язки)
4. Позняк Степан Павлович – заступник Генерального секретаря (зв’язок з вузами, виховання кадрів)
5. Тихоненко Дмитро Григорович ‑ заступник Генерального секретаря (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
6. Дмитрук Юрій Миколайович – Президент ГО «УТҐА» (програми та методи викладання, удосконалення структури ГО «УТҐА», організація та проведення ХІІ з’їзду ГО «УТҐА»)
7. Горін Микола Олександрович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
8.Чорний Сергій Григорович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
9. Дегтярьов Василь Володимирович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
10. Балаєв Анатолій Джалілович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
11. Ромащенко Михайло Іванович (координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
12. Канівець Віктор Іванович (розробка теоретичних проблем, координація досліджень)
13. Господаренко Григорій Миколайович (зв`язок з вузами, програми та методи викладання)
14. Красєха Єрофій Никифорович (зв`язок з вузами, програми та методи викладання)
15. Лопушняк Василь Іванович(координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
16. Лісовий Микола Вікторович (координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
17. Мазур Генріх Адольфович (розробка теоретичних проблем, координація досліджень)
18. Левін Аркадій Яковлевич (координація міжнародної діяльності)
19.  Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна (робота з науковою молоддю)
20. Момот Ганна Феліксівна – вчений секретар ГО «УТҐА»

Почесні члени ГО(«УТҐА»)

Почесні члени Товариства, обрані рішенням VII з’їзду УТГА

П.І.Б.Місто
1.Дегодюк Едуард Григоровичм. Київ
2. Волошин Іван Миколайовичм. Львів
3.Волощук Мирослав Дмитровичм. Івано-Франківськ
4. Гончаренко Василь Юхимовичм. Харків
5.Другова Олена Петрівнам. Луганськ
6.Єтеревська Ліна Василівнам. Харків
7.Ходєєва Лідія Прохорівнам. Харків
8. Казімірова Раїса Микитівнам. Ялта
9.Канаш Олександр Павловичм. Київ
10.Кіт Мирон Григоровичм. Львів
11. Ковалішин Діонізія Іванівнам. Тернопіль
12. Мазур Генріх Адольфовичм. Київ
13.Недвига Миколо Васильовичм. Умань
14. Полупан Микола Івановичм. Харків
15.Стефан Скибам. Польща
16. Тараріко Олександр Григоровичм. Київ
17. Трускавецький Роман Степановичм. Харків
18. Урсу Андрій Федоровичм. Молдова
19. Ушкаренко Віктор Олександровичм. Херсон
20. Чабан Ілля Павловичм. Дніпропетровськ
Почесні члени Товариства, обрані рішенням VIIІ з’їзду УТГА
1.Біланчин Ярослав Михайловичм. Одеса
2.Габрієль Анна Йософатівнам. Львів
3.Горін Микола Олександровичм. Харків
4.Канівець Віктор Івановичм. Чернігів
5.Коваленко Володимир Юхимовичм. Дніпропетровськ
6.Красєха Єрофій Никифоровичм. Одеса
7.Медведєв Віталій Володимировичм. Харків
8.Павленко Олена Федорівнам. Харків
9.Позняк Степан Павловичм. Львів
10.Сафонова Олена Петрівнам. Херсон
11.Тихоненко Дмитро Григоровичм. Харків
12.Узбек Іван Харлампієвичм. Дніпропетровськ
13.Фалюш Віталій Васильовичм. Кіровоград
Почесні члени Товариства, обрані у 2014 році
1.Белоліпський Валерій Олександровичм. Луганськ
2.Копитко Петро Григоровичм. Умань
3.Лісовий Микола Вікторовичм. Харків
4.Тітков Олександ Олександровичм. Сімферополь
5.Топольний Федір Пилиповичм. Кіровоград
6.Фатєєв Анатолій Івановичм. Харків
Співробітництво

Міжнародне співробітництво:

Міжнародне співробітництво:

 • з Польським ґрунтознавчим товариством (згідно білатеральної угоди щодо двосторонньої співпраці у сфері ґрунтознавства);
 • з Білоруським товариством ґрунтознавців (згідно угоди про розвиток співробітництва між Товариствами).

У 2014 році Товариство прийнято в члени Глобального ґрунтового партнерства (ФАО) та його регіональних осередків – Євразійського ґрунтового партнерства та Європейського ґрунтового партнерства.

Грантова діяльність

У  2021-2022 рр. члени Громадської організації “Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» виконували проект, що проводився на конкурсних засадах, з Компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк» в межах «Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AГРО)”. Керівник проекту  – доктор сільськогосподарських наук Святослав Балюк.

Мета цього проекту – розробка пропозицій щодо підвищення ефективності з організації моніторингу зрошуваних та осушених земель на пілотній території, застосовуючи сучасні ГІС-технології та методи дистанційного зондування землі та із урахуванням норм законопроекту «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

У межах виконання проекту отримано наступні результати:

 • підготовлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства та впровадження інноваційних методів ведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель із застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ в автоматизованому режимі;
 • розроблено пропозиції щодо внесення відомостей про стан зрошуваних земель до Державного земельного кадастру, оприлюднення геоданих та метаданих на Національному геопорталі;
 • розроблено пакет картографічних матеріалів щодо стану грунтового покриву та властивостей грунтів пілотної території

“Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні”

18 травня 2018 року Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА») успішно завершено виконання грантової угоди «Розробка моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах з подальшою імплементацією їх у суспільно-громадську діяльність ГО «УТҐА» та в практику землекористування» в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), який профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Робота тривала шість місяців, у роботі над проектом брали участь провідні науковці, члени Волинського та Харківського відокремлених підрозділів ГО «УТҐА».

Метою проекту було розробити моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах (на прикладі Харківської і Волинської областей), спрямовуючи діяльність ГО «УТҐА» на активізацію його потенційних можливостей досягати ефективних результатів від популяризації та впровадження цих моделей як інноваційних розробок з проблем родючості та охорони ґрунтів безпосередньо в практику землеробства, землекористування та земельних відносин.

У ході проведених робіт підготовлено, видано та розповсюджено серед членів організації аналітичні записки: «Ґрунтові ресурси Харківської області: стан, резерви продуктивної здатності»«Ґрунтові ресурси Волинської області: стан, резерви продуктивної здатності. Матеріали направлено до Департаментів агропромислового розвиту Волинської та Харківської обласних адміністрацій, основні положення та висновки одержали позитивну оцінку і будуть використані під час управління земельними ресурсами в аграрному секторі регіонів, а також при розробленні й реалізації заходів щодо підвищення ефективності їх використання.

Підготовлено «Регіональну програму охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації) у вигляді наукового видання, де викладено основні концептуальні положення формування регіональної програми охорони ґрунтів та відтворення їхньої родючості в регіоні, яку слід принципово оновити у зв’язку з реформуванням земельних відносин та територіальною організацією влади. Програму направлено до Департаменту агропромислового розвиту Харківської обласної адміністрації та підтримано.

Підготовлено «SWOT-аналіз системи охорони ґрунтів і нормативно-правове забезпечення регулювання відтворення родючості», науково-практичне видання «Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)», які направлено до Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, Громадської ради при Мінагрополітики України.

Результати робіт обговорено у ході проведення:

 • практичного семінару: «Новітні технології та практичні прогресивні агроприйоми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості» (Навчально-практичний центр Колківського вищого професійного училища, Волинська обл., Маневицький район, 13.04.2018 р.). (http://www.issar.com.ua/uk/news/seminar-novitni-tehnologiyi-ta-praktychn…);
 • двох науково-практичних семінарах «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів»; «Інформаційне забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами» в межах Міжнародного форуму «Здоровий ґрунт – здорова нація!» в рамках AGROPORT Lviv 2018 (м. Львів, 18.04.2018 р. (http://www.issar.com.ua/uk/news/mizhnarodnyy-forum-zdorovyy-grunt-zdorov…);
 • круглого столу «Моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів у сучасних умовах», (м. Харків, 15.05.2018 р.). У семінарі взяли участь члени Харківського відділення ГО «УТҐА», а також фахівці відокремлених підрозділів ГО «УТҐА» з різних регіонів країни, провідні вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • семінарі «Системне управління родючим потенціалом ґрунтів для досягнення нейтрального рівня деградації (м. Харків, 18.05.2018 р.) (http://www.issar.com.ua/uk/news/provedeno-seminar-systemne-upravlinnya-r…).
Контакти

Україна, 61024,
м. Харків, вул. Чайковська, 4

 +38(057) 704-16-69
e-mail:  utga-c@ukr.net
Балюк Святослав Антонович – Генеральний секретар ГО «УТГА», директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Момот Ганна Феліксівна –  головний вчений секретар ГО «УТГА», завідувач відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат с.-г. наук.

ХІ З’ЇЗД ҐРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ

Презентації пленарних і секційних доповідей

РЕЗОЛЮЦІЯ ХІ Делегатського з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

ЗВЕРНЕННЯ учасників ХІ делегатського з’їзду Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповідь Адміністрації Президента України на звернення Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповіді на звернення до Голови Верховної Ради України А.В. Парубія та Мінагрополітики

Спеціальний випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО» до XІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків

Безкоштовне замовлення у електронному вигляді:

 • Книга перша. Ґрунтознавство
 • Книга друга. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство
Структура

Комісії:

1. Фізика ґрунтів
Голова комісії: акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв
Члени комісії: с. н. с. О.К. Балалаєв, н. с. В.А. Горбань 

2. Хімія ґрунтів
Голова комісії: д. с.-г. н., проф. Г.А. Мазур
Члени комісії: д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова, к. б. н., доц. А.О. Дубіна

3. Біологія ґрунтів
Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. б. н. Г.О. Іутинська
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. В.В. Волкогон, д. б. н., проф. І.А. Мальцева, д. б. н., проф. І.Х. Узбек, к. б. н., доц. В.А. Нікорич, к. б. н., с. н. с. А.Ф. Кулик

4. Агрохімія та родючість ґрунтів

Співголови комісії: акад. НААН, проф. Б.С. Носко д. с.- г. н., проф. Е.Г. Дегодюк

5. Генезис, географія та класифікація ґрунтів

Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, д. геогр. н., проф. С.П. Позняк
Члени комісії: чл.-кор. НАНУ, проф. А.П.Травлєєв, д. б. н., проф. С.М. Польчина

6. Меліорація ґрунтів

Співголови комісії:акад. АНВШ, д.с.-г.н., проф. С.Т. Вознюк, чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький,  акад. НААН, проф. С.А. Балюк

7. Охорона та захист ґрунтів

Голова комісії: акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін

8. Комісія з програм та методів викладання ґрунтознавства, агрохімії та картографії ґрунтів

Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв, чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, д. б. н., проф. М.О. Горін
Члени комісії: акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк, д. с.-г. н., проф. М.М. Городній

9. Словникова термінологія, розробка стандартів

Голова комісії: чл.-кор. НААН, проф. С.А. Балюк
Члени комісії: д. геогр. н., проф. С.П. Позняк, к. с.-г. н., с. н. с. Т.М. Лактіонова, д. б. н., проф. М.О. Горін

10. Історія ґрунтознавства і каталогізація

Голова комісії: д. с.-г. н., проф. П.Г. Копитко
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. с.-г. н. О.І. Мігунова, к. с.-г. н. М.В. Недвига, к. с.-г. н. О.П. Канаш

11. Комісія по роботі з науковою молоддю

Співголови комісії: д. с.-г. н. Г.М. Господаренко, акад. НААН, д. с-г. н. М.М. Городній
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. Т.О. Гринченко, к. с.-г. н., доц. В.В. Морозов, к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

ПІДКОМІСІЇ:

1Лісове ґрунтознавство та лісова гідрологія

Голова: чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв
Члени підкомісії: д. б. н., проф. В.М. Звєрковський, д. б. н., проф. Н.А. Білова, д. б. н., проф. Ю.І. Грицан, к. б. н., доц. К.Б. Новосад, д. б. н., проф. І.А. Мальцева, м. н. с. О.В. Котович, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

2Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи

Співголови: д. с.-г. н., с. н. с. М.В.Лісовий, акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв, д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

3. Моніторинг ґрунтів

Голова:акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко, д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова

4Мікроморфологія ґрунтів

Голова: д. б. н., проф. Н.А. Білова
Члени підкомісії: к. б. н. доц. Є.Д. Ющук, к. б. н., с. н. с. В.М.Яковенко, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв, к. б. н. О.М. Сметана

5Номенклатура і класифікація ґрунтів

Співголови: д. с-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, к. с.-г. н., с. н. с. В.Б. Соловей
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв, акад. НААН, проф. С.А. Балюк, акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін, д. б. н., проф. М.О. Горін, д. геогр. н., проф. С.П. Позняк, чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький, чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. с.-г. н., проф. Клименко, д. б. н., проф. С.М. Польчина, к. геогр. н., доц. І.С. Смага, к. с.-г. н., доц. З.П. Паньків, к. геогр. н., доцент І.Я. Папіш, д. геогр. н., проф. В.І Михайлюк, д. б. н., проф. Є.Н. Красеха

6Меліорація перезволожених ґрунтів

Голова: чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький
Члени підкомісії: акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк, д. с.-г. н., проф. М.О. Клименко

7Зрошувані ґрунти

Співголови: акад. НААН, проф. С.А. Балюк , д. с.-г. н., М.І. Ромащенко
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. І.Д. Філіпьєв, д. с.-г. н., проф. В.В. Гамаюнова

8Ерозія

Співголови: акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін, д. с.-г. н. В.О. Білопільський

9Сільськогосподарська рекультивація

Голова: д. б. н., проф. І.Х. Узбек
Члени підкомісії: д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська, д. с.-г. н., проф. В.О Забалуєв, к. с.-г. н., доц. П.В. Волок, к. с.-г. н., доц. М.І. Жиленко, к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

10Лісова рекультивація

Співголови: д. б. н., проф. В.М. Звєрковський., чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв
Члени підкомісії: д. б. н., проф. Білова Н.А., д. б. н., проф. І.А. Мальцева, с. н. с. Н.П. Тупіка, д. б. н., проф. Л.П. Мицик, к. б. н., доц. О.М. Масюк, д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська, к. б. н., с. н. с. В.М. Яковенко, к. б. н., доц. Є.Д. Ющук

11Техногенне забруднення ґрунтів

Співголови: д. с.-г. н., проф. А.І. Фатєєв, д. б. н., с. н. с. М.М. Мірошниченко
Члени підкомісії: к. с.-г. н., с. н. с. В.Л. Самохвалова

12Радіоекологія ґрунтів

Голова: д. б. н., проф. В.М. Зверковський
Члени підкомісії: к. б. н., с. н. с. І.А. Іванько, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв, д. с.-г. н., проф. П.П. Надточій

Статут

Завантажити Статут

ukУкраїнська