» Фінансових звітів » 2022 рік

2022 рік

Граківське основні відомості
Ф1. Баланс
Ф2. Звіт про фінансові результати
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв
Ф4. Звіт про власний капітал
Ф5. Примітки до річної звітності
Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності. Інформація за сегментами

ukУкраїнська