» Контактні особи Інституту з міжнародної діяльності

Контактні особи Інституту з міжнародної діяльності

Відділ інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень

Головний фахівець
Координатор міжнародного співробітництва Інституту

Левін Аркадій Яковлевич

+38(067)722-67-34
Старший науковий співробітник
Кандидат економічних наук
Координатор міжнародного співробітництва

Прозорова Наталя Володимирівна

+38(099)052-08-36

Відділ ґрунтових ресурсів

Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
Координатор міжнародного співробітництва

Залавський Юрій Володимирович

+38(057)704-16-69
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
Координатор міжнародного співробітництва

Лебедь Віталій Володимирович

+38(099)457-25-30

Лабораторія геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В.В. Медведєва

Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Бігун Оксана Миколаївна

+38(097)496-28-63
Старший науковий співробітник
кандидат сільсьгосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Романчук Катерина Юріївна

+38(098)851-56-49

Лабораторія гідродефіцитних, гідроморфних і кислих ґрунтів

Завідувачка лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Захарова Марина Анатоліївна

+38(067)575-91-25

Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Хижняк Ірина Миколаївна

+38(066)944-99-55

Відділ охорони ґрунтів

Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Смірнова Катерина Борисівна

+38(098)094-98-50
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Семенов Дмитро Олександрович

+38(057)704-16-69

Лабораторія охорони ґрунтів від ерозії та дистанційних методів дослідження

Завідувач лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Коляда Валерій Петрович

+38(099)094-82-47

Сектор мікробіології ґрунтів

Науковий керівник
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Найдьонова Оксана Євгенівна

+38(097)914-59-46

Відділ агрохімії імені академіка НААН Б.С. Носка

Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Гладкіх Євгенія Юріївна

+38(068)301-74-03

Лабораторія польових досліджень з добривами та управління якістю продукції

Завідувачка лабораторії
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна

+38(095)125–72–91

Лабораторія органічних добрив і гумусу

Завідувач лабораторії
Доктор сiльськогосподарських наук, професор
Координатор міжнародного співробітництва

Скрильник Євген Володимирович

+38(067)755-51-82

Лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології

Завідувач лабораторії
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Солоха Максим Олександрович

+38(067)953-19-44

Відділ організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації

Науковий співробітник

Сухова Лілія Володимирівна

+38(057)704-16-69
ukУкраїнська