» Лабораторія родючості гідроморфних і кислих ґрунтів

Лабораторія родючості гідроморфних і кислих ґрунтів

Провідний науковий співробітник
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Цапко Юрій Леонідович

+38(099)914-08-81

Провідні науковці

Головний науковий співробітник
Доктор сiльськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

Трускавецький Роман Степанович

+38(099)252-72-71
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Зубковська Вікторія Вікторівна

+38(050)140-37-73
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук
Координатор міжнародного співробітництва

Хижняк Ірина Миколаївна

+38(066)944-99-55

Основні напрями наукової діяльності

 • Проблеми антропогенної еволюції, моніторингу, агроекології та охорони гідроморфних (перезволожених), кислих і осушених ґрунтів; розробка фундаментальних основ збереження їх оптимальної продуктивної здатності в умовах зростаючих зовнішніх та внутрішніх навантажень включаючи деградацію цих ґрунтів внаслідок воєнних дій.
 • Теоретичні та практичні аспекти вивчення буферної здатності ґрунтів, закономірностей функціонування їх буферних механізмів у сенсі набуття ґрунтами стійкої здатності до супротиву негативним природним та антропогенним впливам.
 • Наукове обґрунтування раціонального використання та охорони торфових ґрунтів і визначення придатності їх для вирощування сільськогосподарської продукції.
 • Розвиток методології і здійснення оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів і встановлення доцільності подальшого використання їх за цільовим призначенням.
 • Науковий супровід та надання практичних рекомендацій з вирощування енергетичних культур (верби енергетичної та міскантусу гігантського).

 

Найвагоміші результати досліджень

 • Ресурсозбережувальні технології меліорації і управління родючістю кислих ґрунтів;
 • Методи визначення буферності ґрунтів: кислотно-основної, калійної, фосфатної;
 • Методики потенціометричного вимірювання фізико-хімічних показників ґрунту, in situ, вмісту окремих іонів, рН та Eh;
 • Система критеріїв та методи діагностування і прогнозування агроекологічного стану гідроморфних і кислих ґрунтів;
 • Система оціночних показників агроекологічної стійкості кислих ґрунтів;
 • Способи визначення доз вапнякових меліорантів, фосфоритних та калійних добрив.
ukУкраїнська