» Відділ агрохімії імені академіка НААН Б.С. Носка

Відділ агрохімії імені академіка НААН Б.С. Носка

Завідувач відділу
Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НААН

Мірошниченко Микола Миколайович

+38(097)398-67-12

Провідні науковці

Провідний науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Христенко Анатолій Олександрович

+38(096)776-85-42
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник
Координатор міжнародного співробітництва

Гладкіх Євгенія Юріївна

+38(068)301-74-03
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Панасенко Євгеній Володимирович

+38(050)935-68-84
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук

Волошенюк Олеся Петрівна

+38(068)886-91-38

Основні напрями наукової діяльності

 • Агрохімічний супровід землеробства.
 • Оцінка збитків через зниження родючості ґрунту.
 • Діагностика мінерального живлення рослин.
 • Екологічні аспекти застосування добрив у землеробстві.
 • Вплив безводного аміаку на ґрунтово-екологічні характеристики
 • Моніторинг родючості ґрунтів і кругообіг C, N, P, K, S та мікроелементів у системі ґрунт-добрива-рослина.
 • Удобрення та придатність земель для органічного виробництва.
 • Дослідження емісії та секвестрації вуглецю
 • Сучасна ґрунтова та рослинна діагностика.
 • Еколого-агрохімічна оцінка придатності земель і ґрунтів для органічного виробництва

Найвагоміші результати досліджень

 • Монографії «Антропогенна еволюція чорноземів», «Агрохімічні аспекти екологізації землеробства», довідник для працівників АПВ «Добрива»;
 • Нормативно-методичне забезпечення точного визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію та загального азоту в ґрунтах;
 • Концептуальна модель біологічного землеробства на основі створення зон трофічного комфорту рослин;
 • Система удобрення сільськогосподарських культур на основі точної діагностики родючості ґрунтів;
 • Технології ефективного використання фосфоритів місцевих родовищ в Україні;
 • Відділ – перший серед країн СНД, що розробив систему національних стандартів для методів визначення азоту, фосфору і калію у ґрунті країни. Використання цих нормативних документів може підвищити ефективність добрив на 30-50%.

Головні здобутки міжнародної діяльності

Відділ агрохімії проводив дослідження у співпраці з міжнародними партнерами в рамках таких двосторонніх договорів:

 • з Міжнародним інститутом живлення рослин (International Plant Nutrition Institute) – «Встановити калійний стан ґрунтів України на основі сучасних методів ґрунтової діагностики і розробити рекомендації з раціонального та ефективного використання калійних добрив» («Evaluation of the potassium status of Ukrainian soils on the basis of modern soil diagnostic techniques and development recommendations for the rational and efficient application of potassium fertilizers») -2011-2012 рр.
 • із дослідницькою компанією SoilCares ResearchV. (Вагенінген, Нідерланди) – «Оцінка родючості ґрунту та живлення пшениці озимої на основі методів мокрої хімії та сенсорної лабораторії SoilCare для розробки супутникової діагностики» («Assessment of soil fertility and nutrition of winter wheat based on wet chemistry methods and sensorlab of SoilCare for development satellite diagnosis ») – 2016 р. та «Наукове та технічне забезпечення для впровадження сенсорної лабораторії SoilCares в агрохолдінгах України» («Scientific and Technical Providing for Introducing SoilCares Laboratory to the Agroholdings in Ukraine») – 2017 р.
 • із компанією Сингента (Syngenta) – «Моніторинг та оцінка «карбонового сліду» на ґрунтах, що знаходяться у землекористуванні для вирощування сільськогосподарських культур» («Monitoring and assessment of the “carbon footprint” on soils used for agricultural crops») – 2021-2022 рр.

Співробітниками відділу зроблено внесок у підготовку низки міжнародних видань під егідою FAO: “A protocol for measurement, monitoring, reporting and verification of soil organic carbon in agricultural landscapes – GSOC-MRV Protocol”. Rome, 2020, “Global status of black soils“. Rome, 2022, The International Code of Conduct for the Sustainable Use and Management of Fertilizers. Rome, 2020. (переклад на українську – 2023)

У 2024-2026 рр. відділ агрохімії  братиме участь у виконанні проєкту «Майбутнє управління сільськогосподарськими ресурсами та водні інновації для сталої Європи” (“Future Agricultural Resource Management and Water Innovations for a Sustainable Europe” – FARMWISE)  у рамках програми «ГОРИЗОНТ-Європа».

ukУкраїнська