» Відділ організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації

Відділ організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації

Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Момот Ганна Феліксівна

+38(096)281-62-91

Завідувачка аспірантури
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Воротинцева Людмила Іванівна

+38(050) 278-33-62, +38(057) 704-16-69,

Провідні фахівці

Науковий співробітник

Координатор міжнародного співробітництва

Сухова Лілія Володимирівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Білоконь Ольга Олександрівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Моісеєнко Наталія Олександрівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Мірошниченко Тетяна Ігоревна

+38(057)704-16-69

Основні напрями діяльності

 • Науково-організаційне забезпечення роботи координаційно-методичної ради
 • Науково-методичного центру з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів.
 • Організаційно-технічний супровід підготовки планової та звітної документації наукової частини Iнституту.
 • Структурування та оцінювання результатів виконання завдань з меліоративної тематикив системі НААН.
 • Науково-інформаційне забезпечення звітної документації про хід виконання НДР за завданнями НААН.
 • Організація підготовки кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями 201 «Агрономія», 091 «Біологія».
 • Технічний супровід атестаційної діяльності з формування кадрів вищої кваліфікації– спецради Д 64.354.01; К 64.354.02.
 • Організація проведення курсів підвищення кваліфікації, стажування тощо.
 • Юридичний супровід науково-дослідних робіт, фінансової і господарської діяльності Інституту; ведення документообігу щодо кадрового забезпечення виконання науково-дослідних робіт, фінансової, господарської діяльності Інституту, діловодства Інституту.
 • Науково-організаційне забезпечення діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Найвагоміші результати, наукові видання

 • «Інформаційний звіт про виконання завдань НТП УААН «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» у 2006-2010 рр.».
 • Спеціальний випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» до VIII, ІХ з’їздів УТГА.
 • «Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 роках та актуальні завдання на перспективу: наукова доповідь».
 • За період з 2009 до 2016 рр. підготовлено 44 атестаційні справи здобувачів наукового ступеня кандидата наук, 4 – доктора наук, 13 атестаційних справ на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника.