» Відділ організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації

Відділ організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації

Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Момот Ганна Феліксівна

+38(096)281-62-91
Завідувачка аспірантури
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Воротинцева Людмила Іванівна

+38(050) 278-33-62, +38(057) 704-16-69,

Провідні фахівці

Науковий співробітник

Сухова Лілія Володимирівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Білоконь Ольга Олександрівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Мірошниченко Тетяна Ігорівна

+38(057)704-16-69

Основні напрями діяльності

  • Науково-організаційна робота щодо формування планової, поточної та звітної документації Інституту.
  • Координаційна, науково-організаційна робота щодо виконання науково-дослідних робіт за ПНД НААН.
  • Організація підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук за спеціальностями 201 «Агрономія», 091 «Біологія».
  • Організаційний супровід щодо атестації здобувачів ступеня доктора філософії, наукового ступеня доктора наук; забезпечення функціонування разових спеціалізованих вчених рад, спецради Д 64.354.01.
  • Організація проведення курсів підвищення кваліфікації, науково-організаційних заходів.
  • Науково-організаційне забезпечення діяльності Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків».

ukУкраїнська