» Новини » Міжнародна конференція молодих учених «Ґрунтово-агрохімічні дослідження як імператив для розвитку аграрного виробництва та розбудови України»

Міжнародна конференція молодих учених «Ґрунтово-агрохімічні дослідження як імператив для розвитку аграрного виробництва та розбудови України»

24 травня 2023 року в ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в он-лайн форматі відбулася Міжнародна науково- практична конференція молодих учених «Ґрунтово-агрохімічні дослідження як імператив для розвитку аграрного виробництва та розбудови України».

Метою конференції було проведення наукових дискусій з актуальних питань ґрунтово-агрохімічних досліджень, поширення знань про вплив бойових дій на ґрунтовий покрив, обговорення внеску молодих науковців і фахівців у відновлення ґрунтового покриву та агропромислового сектору країни у післявоєнний період, обмін науковими поглядами, ідеями, результатами досліджень та їх апробації.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Ґрунтознавчо-агрохімічні дослідження у вирішенні актуальних завдань агропромислового виробництва, підтримки здоров’я ґрунтів та сталого розвитку країни;
 2. Дослідження прояву деградаційних процесів у ґрунтах внаслідок впливу бойових дій;
 3. Сучасні агрохімічні заходи з управління живленням рослин;
 4. Впровадження інноваційних технологій та заходів для розвитку аграрного сектору;
 5. Вирішення питань післявоєнного відновлення ґрунтового покриву та розбудови України.

Зі вступним словом на заході виступив керівник Інституту, академік НААН Святослав Балюк. У виступі наголошено на необхідності підтримки продовольчої безпеки України шляхом реалізації потенціалу ґрунтів та збереження їх продуктивності, особливо в умовах воєнної агресії рф. Відзначено вагомість такого заходу в контексті післявоєнного відновлення ґрунтів та їх родючості.

У роботі конференції взяли участь 41 представник науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів:

 • ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • Czech University of Life Sciences Prague (Чехія);
 • Natural Resources Institute (Фінляндія);
 • Вінницький національний аграрний університет;
 • ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»;
 • Державний біотехнологічний університет;
 • Інститут землекористування НААН України;
 • Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН;
 • Миколаївський національний аграрний університет;
 • Національний авіаційний університет;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Одеський державний аграрний університет;
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Уманський національний університет садівництва.

Відповідно програми міжнародної науково-практичної конференції заслухано 12 доповідей молодих учених та проведено дві віртуальні тематичні он-лайн екскурсії — «Всесвітній музей ґрунтів в ISRIC» та «Ґрунтами України».

Всі матеріали наукових доповідей учасників буде опубліковано в електронному збірнику тез, статті за матеріалами кращих доповідей — у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Агрохімія і ґрунтознавство». Всі учасники конференції отримали відповідні сертифікати.

Статистика конференції

ukУкраїнська