» Новини » Міжнародний форум «Здоровий ґрунт – здорова нація» - відбувся!!!

Міжнародний форум «Здоровий ґрунт – здорова нація» – відбувся!!!

19 квітня 2018 року в рамках AGROPORT Lviv 2018 відбувся Міжнародний форум «Здоровий ґрунт – здорова нація!». Основну увагу приділено обговоренню питань забруднення ґрунтів й інформаційного забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами у рамках відповідних двох семінарів. Захід проведено за сприяння та фінансової підтримки проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку». У семінарі взяли участь фахівці з різних регіонів України, а також зарубіжні експерти, зокрема з Німеччини.

У результаті дискусії учасники форуму дійшли згоди в тому, що належне інформаційне забезпечення відіграє важливу роль у реалізації моделей системного управління родючістю ґрунтів, зокрема, в контексті децентралізації, й визначили пріоритетні напрями його вдосконалення.

У рамках проведення форуму представники Громадської організації «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків» обговорили ключові результати виконання гранту із експертом з питань управління земельними ресурсами Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» Сергієм Кубахом. Також окреслено перспективи дальшої співпраці в контексті забезпечення сталого управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад.

Крім того, значну увагу приділено досвіду Німеччини в питанні охорони земель і відтворення родючості ґрунтів, зокрема, обговорено такі аспекти: правові передумови охорони земель; Німецька Постанова про добрива та пов’язані з нею зобов’язання фермерів; відомча структура та повноваження під час проведення контролю за охороною земель на різних ієрархічних рівнях; менеджмент і контроль договорів оренди земель.

Під час науково-практичного семінару «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів» пролунали доповіді:

 1. Правові передумови охорони земель (д-р Уте Шультхайс, Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства, Німеччина)
 2. Нова німецька Постанова про добрива та пов’язані з нею зобов’язання німецьких фермерів (Крістіан Візе, Управління екології району Штендаль, Німеччина)
 3. Забруднення ґрунтів викидами промислових підприємств (д.с.-г.н., проф. Анатолій Фатєєв, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», почесний член ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»)
 4. Екологічне обґрунтування застосування пестицидів в захисті сільськогосподарських культур (д.с.-г.н., проф. Сергій Ретьман, Інститут захисту рослин НААН)
 5. Проблеми поліпшення екологічного стану ґрунтів, забруднених пестицидами (Анатолій Юрченко, УкрНДІЕП, Міністерство екології та природних ресурсів України)
 6. Радіоекологічні проблеми земель зони впливу аварії на ЧАЕС (д.б.н., проф. Григорій Чоботько, Інститут агроекології і природокористування НААН)
 7. Удосконалення граничних нормативів забруднення ґрунтів з урахуванням світових трендів та специфіки ґрунтового покриву України (д.б.н., с.н.с. Микола Мірошниченко, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник Генерального секретаря ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»)
 8. Забруднення ґрунтів і якість харчової продукції (д.тех.н., проф., член-кор. НААН Любомир Хомічак, Інститут продовольчих ресурсів НААН)

За результатами роботи семінару ухвалено резолюцію.

Під час науково-практичного семінару «Інформаційне забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами» пролунали доповіді:

 1. Основні принципи побудови  ґрунтово-інформаційної системи та сучасні вимоги до ґрунтових баз даних (к.с.-г.н., с.н.с. Тетяна Лактіонова, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», член ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків») 
 2. Відомча структура та повноваження при проведенні контролю за охороною земель на рівнях Федерація – федеральні землі – райони (д-р Денис Грубер,  Управління екології  района Штендаль, Німеччина) 
 3. Менеджмент і контроль договорів оренди земель (Крістоф Конрад Гільген, Товариство з реалізації й управління землями BVVG, Німеччина) 
 4. Використання інформаційних технологій в системі ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» (к.держ.упр. Ігор Яцук, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», член  ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків») 
 5. Світовий досвід побудови ґрунтово-інформаційних систем та їх застосування для сталого управління ґрунтовими ресурсами (д.б.н., с.н.с. Микола Мірошниченко, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник Генерального секретаря ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків») 
 6. Інформаційна комунікація університетів та наукових установ у дослідженнях ґрунтів (д.б.н., проф. Юрій Дмитрук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, член Президії Центральної ради  ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків») 
 7. Моделі системного управління родючістю ґрунтів (д.с.-г.н., проф., член-кор. НААН Роман Трускавецький, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», член Центральної ради ГО «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»)  
 8. Інноваційні ґрунтозахисні та екологічно безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур з використанням нано-добрив (д.с.-г.н., проф. Сергій Коковіхін, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Інноваційний науково-виробничий центр «Агробіотехнології») 

За результатами роботи семінару ухвалено резолюцію.

Окрім резолюцій семінарів, які спрямовані на удосконалення управління родючістю ґрунтів і вирішення проблеми їхнього забруднення, ухвалено проект Положення «Про створення Ґрунтово-інформаційного центру України», та підготовлено звернення до Кабінету Міністрів України «Про інформаційне забезпечення управління ґрунтовими ресурсами».

ukУкраїнська