» Новини » Навчання експертів з відновлення ґрунтів у Сумському НАУ

Навчання експертів з відновлення ґрунтів у Сумському НАУ

Організатори проєкту Soil Experts з підготовки експертів з оцінки стану ґрунтів, пошкоджених унаслідок бойових дій — Сумський національний аграрний університет та Королівський аграрний університет у Британії у партнерстві з університетом Кембриджу (Британія) та Вищою технічною школою (Швейцарія).

Цільова група для навчання — колишні військовослужбовці з освітою та досвідом роботи в агросфері, геоінформаційних системах, захисті навколишнього середовища та картографії.

За запрошенням ректорату СНАУ з лекцією перед майбутніми ґрунтовими експертами виступив д-р с.-г. наук, завідувач лабораторії інструментальних методів дослідження ґрунтів, стандартизації та метрології ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського Максим Солоха. Доповідь вченого «Методологічні підходи до оцінки впливу бойових дій на ґрунтовий покрив України» включала опис та візуалізацію різних видів впливу воєнних дій на ґрунтовий покрив, їх наслідки та напрями рекультивації ґрунту. В ході лекції учасники знайомились з результатами хімічного аналізу оригінальних проб ґрунту з місць воєнних дій, методичними підходами до ідентифікації типів воєнних дій на основі дистанційної інформації тощо.

Цікаві наукові лекції також представили співробітники лабораторії Катерина Семенцова (Вплив бойових дій на вміст мікроелементів металів у ґрунті, методи дослідження рухомих форм мікроелементів та забезпечення точності й достовірності результатів вимірювання методом атомноабсорбційної спектрофотометрії) та Надія Винокурова (Аспекти визначення гранулометричного складу ґрунту в умовах антропогенного навантаження).

Більше про проєкт Soil Experts за лінком: https://soil-expert.snau.edu.ua .

ukУкраїнська