» Новини » Щодо участі директора ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського, академіка НААН Балюка С.А. у Загальних зборах Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

Щодо участі директора ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського, академіка НААН Балюка С.А. у Загальних зборах Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

13 червня 2017 року у Національній академії аграрних наук України відбулися Загальні збори Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН. Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» з доповіддю «Організаційна структура, порядок формування та функціонування грунтово-інформаційного центру України» виступив директор Інституту, академік НААН С.А. Балюк.

У доповіді висвітлено роль і значення ґрунтових ресурсів, надано характеристику сучасного стану ґрунтового покриву. Наголошено, що інформація про ґрунти, ґрунтовий покрив розпорошена, носить відомчий характер, здобута різними методами, що ускладнює повною мірою використовувати ці матеріали для формування зведеної бази даних, оцінювання, прогнозу та управляння ґрунтовими ресурсами, входження у світові й європейські ґрунтові структури. Тільки об’єднавши матеріали ґрунтового обстеження, агрохімічної паспортизації, моніторингу земель, дані наукових установ і вищих навчальних закладів та з урахуванням міжнародних стандартів, можна створити в Україні унікальну грунтово-інформаційну систему. В цьому плані на базі ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» розпочата робота зі створення грунтово-інформаційного центру ґрунтових ресурсів, як складової частини глобальної інформаційної мережі. Основне завдання такого Центру – об’єднати розпорошену інформацію про ґрунти і стан ґрунтового покриву, координація діяльності грунтово-інформаційних установ і організацій України, співробітництво з міжнародними організаціями, розробка й підтримка грунтово-інформаційної мережі.

Бази даних, грунтово-інформаційні системи стають державним ґрунтовим інформаційним інструментом, що відкриває можливості для виходу ґрунтознавців на новий рівень наукового пізнання ґрунтових ресурсів країни і практичного використання цих знань.

В Україні є всі можливості для створення зразкової грунтово-інформаційної системи, і тим самим реалізувати положення Конституції України, яке визнає ґрунт як національне багатство, «що перебуває під особливою охороною держави».

В обговоренні виступили: академік НААН Булигін С.Ю., члени-кореспонденти НААН Трускавецький Р.С., Ткач В.П. та інші.

Наукову доповідь «Організаційна структура, порядок формування та функціонування грунтово-інформаційного центру України» буде винесено для обговорення на засіданні Президії НААН у вересні 2017 року.

ukУкраїнська