» Перелік основних послуг Інституту

Перелік основних послуг Інституту

Інститут співпрацює з агровиробниками, задля підвищення ефективності бізнесу, за такими основними напрямами:

 • наукова експертиза ґрунтового покриву та родючості ґрунтів, цифрове картографування ґрунтового покриву. Контактні особи: Соловей В.Б., Пліско І.В.
 • комплексний екологічний моніторинг стану навколишнього природного середовища на території виробничої діяльності підприємств; післяпроєктний моніторинг впливу на довкілля запроваджених заходів; екологічний моніторинг стану окремих компонентів довкілля (ґрунти, підземні та поверхневі води, атмосферне повітря, шум, вібрація, гамма-випромінювання; післяпроєктний моніторинг за висновками об’єкті виробничої діяльності (ОВД).
  Контактна особа: Смірнова К.Б.
 • оцінювання якості ґрунтів і їх придатності для цільового використання.
  Контактна особа: Пліско І.В.
 • комплексна оцінка біологічної активності ґрунту. Біодіагностика деградаційних процесів у ґрунтах, забруднених важкими металами, пестицидами, нафтопродуктами, тощо. Розробка заходів біологічної рекультивації забруднених ґрунтів.
  Контактна особа: Найдьонова О. Є.
 • визначення ефективності нових біопрепаратів за різних грунтово-кліматичних умов.
  Контактна особа: Найдьонова О. Є.
 • послуги з визначення якості ґрунтів, рослин і води хімічними та інструментальними методами.
  Контактна особа: Солоха М.О.
 • послуги з визначення хімічного складу сировини різного походження, добрив на її основі та розроблення технологій виробництва твердих та рідких органічних та органо-мінеральних добрив.
  Контактна особа: Скрильник Є.В.
 • державні випробування щодо біологічної ефективності агрохімікатів з наданням рекомендацій щодо їх ефективного та екологобезпечного застосування.
  Контактна особа: Скрильник Є.В.
 • діагностика мінерального живлення сільськогосподарських культур; оцінка змін родючості ґрунтів за господарської діяльності.
  Контактні особи:  Мірошніченко М.М., Ревтьє-Уварова А.В.
 • розроблення ресурсозбережувальних систем удобрення сільськогосподарських культур.
  Контактні особи:  Мірошніченко М.М., Ревтьє-Уварова А.В.
 • ґрунтові, агрохімічні, ґрунтово-меліоративні та ґрунтово-екологічні обстеження земель.
  Контактна особа: Захарова М.А.
 • моніторинг стану посівів із використанням дистанційно пілотованих літальних апаратів.
  Контактна особа: Солоха М.О.
 • експрес-оцінювання небезпеки ерозії земель та оптимізування ґрунтоохоронних заходів внутрішньогоспо-дарського землеустрою.
  Контактна особа:  Коляда В.П.

Звертайтеся і ми відповімо на всі Ваші запитання!

ukУкраїнська