» Новини » Тренінг-семінар з управління засоленими ґрунтами – ВІДБУВСЯ!

Тренінг-семінар з управління засоленими ґрунтами – ВІДБУВСЯ!

З 25 по 29 вересня 2017 року провідні науковці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» провели тренінг-семінар з управління засоленими ґрунтами, за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Глобального ґрунтового партнерства.

Учасниками тренінг-семінару були представники міністерств, відомств, наукових установ, вищих навчальних закладів Азербайджану, Білорусі, Італії, Вірменії, Грузії, Киргизстану, Молдови, Росії, Казахстану, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану та України.

Протягом роботи тренінг-семінару проведено технічні сесії та панельні дискусії, на яких обговорено пріоритетні напрями по виконанню Плану Євразійського ґрунтового партнерства, значну увагу зосереджено на впровадженні сучасних  підходів  до обстеження, картування та моніторингу засолених і солонцевих ґрунтів з використанням дистанційних методів та ГІС-технологій, економічно обґрунтованих технологій меліорації, управління їх родючістю та раціонального використання.

У рамках заходу, під час польової грунтово-меліоративної екскурсії, проведено ознайомлення з типовими об’єктами ґрунтового покриву в умовах Лівобережного Лісостепу України на прикладі чорнозему типового незрошуваного, чорнозему типового вторинно-осолонцьованого зрошуваного, чорнозему типового виведеного зі зрошення та  продемонстровано наземні, дистанційні методи ґрунтового обстеження, методи експрес-діагностики основних властивостей ґрунтів.

У ході дискусій та обговорень визначено, що для ефективного управління ґрунтовими ресурсами важлива тісна співпраця з міжнародними інституціями, зокрема Глобальним та Євразійським ґрунтовими партнерствами, діяльність яких спрямована на поширення знань про ґрунти та їх ефективне екологобезпечне використання у сільськогосподарській діяльності різних країн світу.

Тренінг-семінар надав можливість українським ґрунтознавцям зробити внесок у вирішення проблеми раціонального використання засолених ґрунтів в євразійському регіоні за рахунок реалізації розроблених українськими науковцями технологій використання цих земель. В свою чергу досвід інших країн у цій сфері можливо максимально використати у практичній діяльності в Україні.

За результатами тренінг-семінару досягнуто домовленість про співпрацю між організатором заходу – ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та установами-учасниками, що буде спрямовано на реалізацію Плану імплементації Євразійського ґрунтового партнерства, спільну участь у виконанні регіональних проектів по сталому управлінню засоленими ґрунтами та інше.

З підсумками роботи вручено сертифікати тренерам, учасникам тренінгу-семінару по управлінню засоленими ґрунтами.

ukУкраїнська