» Новини » Участь фахівців ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у курсах підвищення кваліфікації при Київському аграрному університеті НААН

Участь фахівців ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у курсах підвищення кваліфікації при Київському аграрному університеті НААН

Від 6 до 11 березня 2023 року на виконання статутних завдань Національної академії аграрних наук України та наказу НААН від 12 грудня 2022 р. № 78 «Про підвищення кваліфікації на базі КАУ НААН» та з метою підвищення професійного рівня працівників наукових установ та державних підприємств дослідних господарств академії при Київському аграрному університеті НААН проведено курси підвищення кваліфікації, фахові та тематичні курси.

На курсі «Управління та лідерство» пройшов навчання заступник директора з наукової роботи, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН М.М. Мірошниченко.

Заняття проводили представники Міністерства аграрної політики і продовольства України, Міністерства освіти і науки України, академіки- секретарі відділень НААН та начальники відділів, директори наукових установ і провідні вчені системи Академії.

8 березня перед фахівцями НААН з лекцією на тему «Ґрунтові ресурси України: сучасний стан, еволюція, екологія, охорона» виступив директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, академік НААН Святослав Антонович Балюк. В лекції розкрито сучасне уявленню про ґрунти, висвітлено їх роль, функції і значення, окреслено особливості ґрунтового покриву України та основні джерела інформації про ґрунти та їхній стан. Акцентовано увагу на необхідності створення системи управління ґрунтовими ресурсами України.

Наведено види і типи деградації ґрунтів, дані щодо її поширення в Україні та світі.

Окремо порушено питання впливу збройної агресії рф на ґрунтовий покрив України, надано оцінку шкоди та збитків, завданих ґрунтам країни внаслідок бойових дій.

Запропоновано основні шляхи розв’язання невирішених проблем управління ґрунтовими ресурсами в сучасних умовах, підвищення родючості ґрунтів шляхом оптимізації макро- і мікроелементного живлення рослин, запровадження новітніх технологій виробництва та застосування добрив і меліорації ґрунтів.

Розглянуто євроінтеграційні аспекти управління ґрунтовими ресурсами. Зазначено, що важливу роль у науковому забезпеченні управління ґрунтовими ресурсами відіграють рішення ФАО – продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. Наведено базові принципи європейської ґрунтової політики, на які слід спиратися під час управління ґрунтовими ресурсами в Україні та запропоновано ключові напрями удосконалення наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами. Головним слід вважати якнайшвидше прийняття й належну реалізацію державної програми раціонального використання й охорони ґрунтів, а також створення державної служби моніторингу та охорони ґрунтів, що має сприяти сталому управлінню ґрунтовими ресурсами для захисту і збереження їх стану та гарантованої продуктивності.

ukУкраїнська