» Новини » Участь у конференції “Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві”

Участь у конференції “Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві”

За запрошенням керівництва Інституту агроекології та природокористування НААН Максим Солоха, зав. лаб. інструментальних методів дослідження ґрунтів стандартизації та метрології Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Екологічна безпека та збалансоване природокористування  в агропромисловому виробництві” як спікер за напрямом  «Екологічні проблеми України в умовах війни”. Тема пленарної доповіді: «Стан ґрунтового покриву в деокупованих  районах  Харківської області  після двох років війни (реалії та перспективи)».

Було представлено результати досліджень останніх двох років щодо впливу воєнних дій на ґрунтовий покрив Харківської області. Показано здобуті дані щодо хімічного, фізичного та абіотичного впливу на ґрунти, обґрунтовано особливості ідентифікації впливів, систематизації та інтерпретації. Продемонстровано авторський підхід до представлення реалій впливу на ґрунтовий покрив та перспективи подальших досліджень.

Учасників конференції цікавили питання стосовно розповсюдження хімічного забруднення на території і в профілі ґрунту. В обговоренні було напрацьовано узгодження спільного погляду на відсутність хімічного забруднення в кратерах авіаційного та артилерійського походження. Дотично було показано стан мікробіоти в кратерах різного походження.

У доповіді  використано результати дослідження, здобуті в процесі виконання проєкту «Оцінювання впливу збройної агресії на стан чорноземів і розроблення заходів для прискореного відновлення родючості ґрунтів у контексті забезпечення продовольчої безпеки» № 2022.01/0031 конкурсу «Наука для відбудови України в воєнний та повоєнний періоди» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Програма конференції

ukУкраїнська