» Новини » Участь у міжвідомчій нараді «Аналіз стану ґрунтів та їх відновлення на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу військових дій»

Участь у міжвідомчій нараді «Аналіз стану ґрунтів та їх відновлення на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу військових дій»

11 квітня 2023 р. у форматі ZOOM-конференції під головуванням першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса ВИСОЦЬКОГО відбулася міжвідомча нарада на тему «Аналіз стану ґрунтів та їх відновлення на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу військових дій», організована Міністерством аграрної політики та продовольства України. Захід був спрямований на посилення співпраці та координування роботи влади, аграрної науки, громадських організацій та агробізнесу в напрямі вирішення проблем оцінювання стану ґрунтів і завданих їм збитків від збройної агресії, моніторингу та відновлення родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.

У міжвідомчій нараді брали участь понад 30 учасників, які представляли Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство оборони України, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Державну екологічну інспекцію України, Національну академію аграрних наук України, ГО «Екодія» та інші органи влади й громадські організації. Від ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» взяли участь у нараді: в.о. директора, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Святослав БАЛЮК; завідувач відділу ґрунтових ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук, ст. наук. співроб. Вадим СОЛОВЕЙ; завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації та метрології, доктор сільськогосподарських наук, ст. наук. співроб. Максим СОЛОХА; головний науковий співробітник відділу інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень доктор економічних наук, старш. дослідник Анатолій КУЧЕР.

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас ВИСОЦЬКИЙ наголосив на тому, що після гуманітарного розмінування необхідно проводити обстеження і моніторинг ґрунтів, пошкоджених війною, на основі чого розробляти напрями щодо подальшого використання земель і заходи щодо відновлення родючості ґрунтів. З огляду на масштаб проблеми для її вирішення необхідно розробляти й реалізовувати національний проєкт щодо відновлення ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення із залученням коштів від репарацій і міжнародної допомоги.

В.о. директора ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» академік НААН Святослав БАЛЮК у своїй доповіді представив основні результати досліджень Інституту щодо впливу бойових дій на ґрунтові ресурси, акцентував увагу на необхідності вдосконалення законодавчого і нормативно-методичного забезпечення оцінювання впливу воєнних дій на ґрунти, визначення шкоди та збитків, сталого управління ґрунтами в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. Зокрема вчений підкреслив необхідність ухвалення Закону, який би врегулював правовий статус ґрунтів і їх охорони, Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель, проєкт якої підготовлено науковцями інститутів НААН і передано до Міністерства аграрної політики та продовольства України, гармонізації стандартів у сфері пробовідбирання ґрунтів із міжнародними стандартами, удосконалення методик визначення шкоди та збитків, завданих ґрунтам. Користуючись нагодою, Святослав БАЛЮК запросив Тараса ВИСОЦЬКОГО взяти участь у засіданні Президії Національної академії аграрних наук України щодо розгляду питання про стан і завдання наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами на етапі збройної агресії російської федерації та післявоєнного відновлення України.

У своїх виступах директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» Юрій ЗАЙЦЕВ, його заступник Роман ПАЛАМАРЧУК, директор Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН Анатолій МОСКАЛЕНКО, представник Міністерства оборони України Владислав ДУДАР, представник ГО «Екодія» Марія ДЯЧУК акцентували увагу на окремих аспектах проблеми аналізу сучасного стану ґрунтів, зокрема забруднення, та їх відновлення на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу бойових дій.

Узагальнюючи результати міжвідомчої наради, Тарас ВИСОЦЬКИЙ окреслив плани щодо подальшої роботи для практичної реалізації сформованих пропозицій і терміни проведення наступних організаційних заходів для прискорення вирішення проблеми відновлення ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, які зазнали впливу бойових дій.

ukУкраїнська