» Загальна інформація

Загальна інформація

Український ґрунтовий інформаційний центр створено на базі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» з метою:

 • накопичення, обробки та розповсюдження даних про стан та якість ґрунтів України;
 • забезпечення повною актуалізованою інформацією про стан та якість ґрунтів наукових установ, суб’єктів господарської діяльності, органів державної влади, територіальних громад, громадських організацій та населення України;
 • обміну інформацією про ґрунти із вітчизняними та міжнародними організаціями;
 • виконання міжгалузевих науково-дослідних робіт та створення інформаційних продуктів щодо стану та якості ґрунтів, розвитку національної інформаційної інфраструктури та її інтеграції у відповідну світову інфраструктуру.

Основні напрями діяльності Українського ґрунтового інформаційного центру:

 • створення та координація функціонування національної ґрунтово-інформаційної мережі обміну даних з урахуванням міжнародних вимог;
 • забезпечення споживачів інформацією щодо якості і стану ґрунтів України;
 • взаємодія з обміну даними, що стосуються ґрунтів та супутніми даними з іншими державними інформаційними системами в Україні;
 • організація інформаційної підтримки моніторингу ґрунтів у складі державної системи моніторингу довкілля;
 • сприяння створенню умов для обміну інформацією про ґрунти України між вітчизняними та закордонними користувачами і постачальниками (провайдерами) даних, та для комунікації українських провайдерів даних із провідними світовими ґрунтово-інформаційними центрами;
 • створення національної бази даних ґрунтів і організація стабільного режиму її функціонування в реальному часі з доступом через веб- портал;
 • формування наборів даних для виконання науково-дослідних робіт співробітниками Центру і постачальниками (провайдерами) даних;
 • гармонізація національної класифікації ґрунтів з прийнятою у світі WRB (World Reference Base for soil Resource) системою класифікації та індексування горизонтів і властивостей ґрунтів;
 • співпраця і підтримка наукових зв’язків з міжнародними організаціями у сфері створення й використання баз даних, що стосуються ґрунтів;
 • створення інформаційних продуктів – карт, атласів, буклетів, довідкових матеріалів про стан ґрунтового покриву і якість ґрунтів України та рекомендацій щодо першочергових заходів з охорони ґрунту;
 • створення та підтримка ґрунтово-інформаційного веб-порталу України;
 • узагальнення та періодичне публікування (відкритим друком та засобами веб-порталу) інформаційних продуктів Центру;
 • поширення інформації щодо ратифікованих Україною міжнародних угод стосовно охорони та раціонального використання ґрунтів та земель;
 • сприяння впровадженню вітчизняних та міжнародних стандартів щодо дослідження ґрунтів та співпраця з міжнародними організаціями у цій сфері.

Керівник Українського ґрунтового інформаційного центру: академік НААН, професор, доктор сільськогосподарських наук Балюк Святослав Антонович +38(057) 704-16-69
е-mail:  nsc.issar@gmail.com 

Координатор Українського ґрунтового інформаційного центру: науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів Лебедь Віталій Володимирович  +38(099) 457-25-30
е-mail: infosoil@ukr.net 

ukУкраїнська