» Законопроєкти

Законопроєкти

Протягом останніх років учені й фахівці ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського»:

– розробили проєкти Законів України:

 • «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості»;
 • «Про моніторинг земель»;

– брали участь у підготовці пропозицій до Законів України:

 • «Про охорону земель»;
 • «Про землеустрій»;
 • «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;
 • «Про основи національної безпеки України»;
 • «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • «Про вищу освіту»;
 • «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»;
 • «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;

– внесли пропозиції до проєктів Законів України:

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони ґрунтів та відтворення їх родючості»;
 • «Про внесення змін до Земельного кодексу України та Водного кодексу України щодо сприяння розвитку торфовидобувної галузі»
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості»;
 • «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого використання земель сільськогосподарського призначення»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій»;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про стандартизацію»;
 • «Про внесення змін до Земельного кодексу України»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів);
 • «Про особливості правового режиму земель Національної академії агарних наук України»;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму контролю держави за збереження родючості ґрунтів»;
 • «Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України щодо встановлення додаткових напрямів використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва»;

– внесли пропозиції до Верховної ради України:

 • до парламентських слухань «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років» за напрямом охорони земельних та ґрунтових ресурсів України;
 • до Плану заходів з реалізації Рекомендацій парламентських слухань «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України в наступні п’ять років, затверджених Постановою Верховної Ради України від 14.01.2020 № 457- IX;
 • «Про Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти і науки «Законодавче забезпечення розвитку національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення»;

– до Ради Національної безпеки і оборони України:

 • до «Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану», затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 04 квітня 2022 року N 167;
 • до плану заходів НААН на 2021 р. з реалізації рішення РНБОУ, введених в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021 «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»;
 • «Про забезпечення підвищення ефективності використання кислих і солонцевих ґрунтів у землеробстві України»;
 • «Про сучасний стан ґрунтових ресурсів України та подолання кризових явищ у сфері охорони ґрунтів та відтворення їх родючості»;
 • «Ґрунтовий покрив України, його сучасний стан, родючість і першочергові заходи з раціонального використання і охорони»;

– до Кабінету Міністрів України:

 • до плану заходів з виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженого Розпорядженням КМУ від 30.03.2016. № 271-р;
 • до виконання Плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2021 р. № 1567-р;
 • до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року»;
 • до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів  з реалізації  Концепції  реалізації  державної політики  у сфері зміни клімату на період до 2030 року»;
 • до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведення»;
 • до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи якісного стану ґрунтів»;

– до Міністерства аграрної політики та продовольства України:

 • проєкт Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель на виконання Розпорядження Кабінету міністрів України від 19 січня 2022 р. № 70-р. «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель»;
 • Концепція Державної цільової програми використання та охорони земель;
 • про розроблення і затвердження нормативно-правових актів України: «Нормативи якісного стану ґрунтів»; «Нормативи допустимих антропогенних навантажень на ґрунти»; «Нормативи деградації ґрунтів», «Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь»;
 • про коригування Нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік таких речовин, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1325;
 • до Нормативів екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням, що затверджено  Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 766;
 • до переліку пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері розвитку агропромислового виробництва;
 • до проекту Наказу Мінагрополітики України «Про затвердження Правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів»;
 • до Програми сталого розвитку агропромислового комплексу України на 2020-2025 роки;
 • до Стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні  на період до 2025 року, розділ 4.2 « Стале управління ґрунтовими ресурсами й відтворення родючості ґрунтів»;
 • щодо представництва України в Міжнародній мережі установ щодо ґрунтової інформації (International Network of Soil Information Institutions) та створення Національного ґрунтово-інформаційного центру України на базі ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»;

– до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України:

 • до Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану;
 • про встановлення та реалізації в Україні добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель;
 • щодо реалізації Програми підтримки встановлення Сторонами Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням;
 • щодо імплементації Директиви 91/676/GEC (Нітратна директива GEC) – проект Кодексу кращих сільськогосподарських практик);

– до Національної академії аграрних наук України:

 • до плану заходів НААН із реалізації рішення РНБОУ, введених в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021 «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»;
 • до проєкту «Стратегії моніторингу нейтрального рівня деградації земель сільськогосподарського призначення в Україні до 2030 року»;
 • про посилення державного регулювання збереження родючості ґрунтів в умовах земельно-ринкових відносин;
 • до проєкту «Стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року»;
 • до проєкту Постанови КМУ «Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції»;
 • до проєкту Постанови КМУ «Питання національних наукових центрів»;
 • до проєкту Стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року;
 • щодо посилення системи здійснення державного контролю та підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за її цільове та ефективне використання, збереження і відтворення родючості ґрунтів та їх охорони від деградації, а також забезпечення консолідації розпайованих меліорованих земель;
 • щодо включення спеціальностей «агрохімія» і «ґрунтознавство» до чинного Переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
ukУкраїнська